หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) สู่งานบริการเป็นเลิศ (อบรม 25 ก.ค.65)

21 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ)

สู่งานบริการเป็นเลิศ

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

25 กรกฎาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม TeamLink

 

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันผู้ที่ทำงานด้านบริการต้องเผชิญกับสถานการณ์กดดันจากลูกค้า งานที่ทำ หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน จนทำให้เครียดและเกิดอารมณ์ในเชิงลบ ถึงแม้จะเคยเจอเหตุการณ์ที่คล้ายกันหรือแบบเดียวกันก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เมื่อเจอเหตุการณ์เดิมอีกครั้ง  ย่อมส่งผลให้ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ และประสิทธิภาพ ในการทำงานก็ลดลงอีกด้วย

          หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) และเทคนิคการควบคุมอารมณ์ในการทำงานด้านบริการ รวมถึงวิธีช่วยเสริมสร้างความคิดเชิงบวกซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เชิงบวกเพื่อมีความสุข มีใจรักในงานบริการ และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้อารมณ์มีผลต่องานบริการ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลูกค้าขี้เหวี่ยง

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เรียนรู้และเข้าใจการบริหารอารมณ์(EQ)เพื่อมุ่งสู่งานบริการที่เป็นเลิศ

1.EQ คืออะไร ทำไม ? จึงมีผลต่องานบริการ

2.ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้คนเรา EQ ต่ำ

3.ลักษณะของคนที่มี  EQ เป็นเลิศ

- เข้าใจอารมณ์ตนเอง

- เข้าใจอารมณ์ผู้อื่น

- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เมื่อโดนลูกค้าเหวี่ยงใส่

- รู้วิธีให้กำลังใจและบริหารอารมณ์ตนเอง

4.กิจกรรม: สำรวจระดับ EQ ตนเอง

5.เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติอารมณ์ของมนุษย์

6.ปัจจัยที่ส่งผลอารมณ์

- เข้ากับลูกค้าไม่ได้... โดนลูกค้า Complain โดนลูกค้าวีนใส่

- เข้ากับหัวหน้าไม่ได้...ทำงานยังไงก็ไม่เข้าตาหัวหน้า กดดันตัวเอง

- เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้...อึดอัด ไม่อยากทำงาน

7.กิจกรรม Workshop: ขจัดสิ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์เพื่อบริหารอารมณ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Module 2 เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ในงานบริการ

8.การพัฒนาความคิดเชิงบวก …จุดเริ่มของการบริหารอารมณ์ในงานบริการ

- กล้าคิด

- คิดเป็น

- คิดถูก

- คิดให้สำเร็จ

9.เทคนิคการควบคุม “อารมณ์” อย่างไร เพื่อประสิทธิภาพในงานบริการ

- ทำให้ตนเองผ่อนคลาย

- ฝึกสมาธิ

10.เทคนิคการบริหารอารมณ์เมื่อต้องอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดันจากลูกค้า

- ควบคุมอารมณ์โกรธตนเองให้ได้

- ปรึกษาเพื่อนในทีม

- มองว่าปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาตนเอง

11.กิจกรรม  : ฝึกฝนบริหารอารมณ์ (EQ) ในงานบริการ

12.ทักษะการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้สามารถรับมือกับอารมณ์ลูกค้าได้

13.การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเองเพื่อรับมือกับลูกค้าอย่างง่ายดาย

14.การพัฒนา EQ เพื่อสร้างความสุขและความความสำเร็จในงานบริการ

15.กิจกรรม Workshop : บริหารอารมณ์ บริหารความสุขในงานบริการ

16.สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม Online / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

2,500.00

175.00

75.00

2,600.00

2,675.00

2

5,000.00

350.00

150.00

5,200.00

5,350.00

พิเศษ !!! โปรโมชั่น   มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

4

7,500.00

525.00

225.00

7,800.00

8,025.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com