หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์.. เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจให้ประทับใจ(อบรม 26 ต.ค.65)

556 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์..

เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจให้ประทับใจ

(How To Make The Telephone Your

Most Profitable Business Tool)(Onsite,Online)

  

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน

บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

อดีตเลขานุการ ฝ่ายบุคคล  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

อดีต ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ  บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน)

ปัจจุบัน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยาย ด้านหลักสูตร เลขานุการ บริหารระบบธุรการ

 การบริหารงานประชุมให้กับสถาบันภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย

  

26 ตุลาคม 2565

09.00-16.00 น.

** The Connection  (MRT ลาดพร้าว)  
                                                
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

             ปัจจุบัน โทรศัพท์ นับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความจำเป็น และมีบทบาทที่สำคัญในการติดต่อในชีวิตประจำวันและในธุรกิจการค้าทุกแขนง ทั้งนี้ก็เพราะว่าโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จสูงสุดในด้านของความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสภาวะของการแข่งขันเชิงการค้าทุกประเภท

ดังนั้น การเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่จะติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเสนอขาย ให้ข้อมูลหรือข่าวสารหรือการให้บริการต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์ ฝ่ายติดต่อสอบถาม รวมไปถึงพนักงานประชาสัมพันธ์ พึงต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ อันจะมีผลมิใช่เพียงแต่จะเกิดความสำเร็จในเชิงธุรกิจอย่างเดียวหากแต่ยังจะเกิดผลในด้านการเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง และเกียรติคุณของบริษัทนั้น ๆ โดยทางอ้อมอีกด้วย จึงนับว่าสิ่งสำคัญดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่มองข้ามเสียมิได้

 

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญในการใช้โทรศัพท์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจให้ประทับใจ

2.เรียนรู้เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module I การวิเคราะห์ปัญหาในการสื่อสารทางโทรศัพท์

1.1  นานาปัญหา...ในการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่พบในการทำงานปัจจุบัน

Module IIการพัฒนามาตรฐานเพื่อสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์

2.1 บุคลิกภาพ “ผู้พูด” และ “ผู้ฟัง” ที่ดี

2.2 ด้านหลักการแต่ละกรณี

2.3 ด้านไหวพริบ

2.4 ด้านมารยาท

Module III เสริมสร้างเทคนิคในการใช้โทรศัพท์ให้เกิดประสิทธิผล

3.1 การทักทาย

3.2 การเริ่มสนทนา

3.3 การแนะนำตนเอง และ ผู้อื่น

Module IV การฝึกทักษะในแต่ละกรณี

4.1 การตอบรับ

4.2 การสอบถาม

4.3 การโอนสาย

4.4 การรับฝากข้อความ

Module V การใช้สำนวนกรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการติดต่อทางโทรศัพท์

5.1 กรณีคอยนาน

5.2 กรณีตำหนิ หรือ ร้องเรียน

5.3 กรณีมีอารมณ์โกรธ

Module VI มารยาทในการให้การบริการทางโทรศัพท์

6.1 การให้คำแนะนำ

6.2 การกล่าวคำขอโทษ

6.3 การขอความช่วยเหลือ

6.4 การปฏิเสธ

6.5 การจบสนทนา

Module VII  สนทนาทางโทรศัพท์ภาคปฏิบัติ

7.1 workshop:การฝึกสนทนาระหว่างหัวข้อ

7.2 สรุปคำถาม คำตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

 

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้