หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การอ่านคนอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 21 ก.ย.65)

224 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลเม็ดเคล็ดลับ การอ่านคนอย่างมีชั้นเชิง

(People Insight)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

 

21 กันยายน 2565

9.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                                                                                                                                                            *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน นิสัย พฤติกรรมและความคิดของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปมาก บางคนรู้หน้าไม่รู้ใจ เป็นคนดีในคราบโจร  จึงทำให้การที่เราจะมองหรืออ่านนิสัยและพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งนั้น ถือเป็นเรื่องยาก เพราะ “การอ่านคน” ต้องอาศัยประสบการณ์ ทักษะและความรู้ เป็นอย่างมาก จึงสามารถอ่านคนได้อย่างแม่นยำ

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจ หัวหน้า พนักงาน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง “ศาสตร์การอ่านคน”  สร้างสูตรลัดการอ่านคนด้วยกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านคนได้อย่างแม่นยำ โดยเน้นเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและมองเห็นจุดในการอ่านคนได้อย่างเฉียบขาด และเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจการอ่านคนจากนิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคและวิธีการอ่านคนอย่างมีชั้นเชิง

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module  1  เรียนรู้ เข้าใจ รูปแบบการอ่านคนจากนิสัยและพฤติกรรม

1.นิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมยุคปัจจุบัน

2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์

- ครอบครัว

- สภาพแวดล้อมทางสังคม

- ตัวเอง

3.กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ นิสัยและพฤติกรรมความเป็นมนุษย์

4.วิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยคน 4 ประเภท (People analysis)

5.เทคนิคการประยุกต์หลักคน 4 ประเภท (People analysis)กับ การอ่านคน

6.กิจกรรม Workshop อ่านคนด้วย ลักษณะและพฤติกรรมของ คน 4 ประเภท

Module 2 เทคนิคการอ่านคนด้วยกลยุทธ์ขั้นสูง

7.กระบวนการการอ่านคนอย่างเหนือชั้น

- ก่อนอ่าน

- ขณะอ่าน

- หลังอ่าน

8.การอ่านคนด้วยกลยุทธ์ 5 ช่าง

- ช่างสังเกต

- ช่างสงสัย

- ช่างถาม

- ช่างวิเคราะห์

- ช่างคาดการณ์

9.กิจกรรม Workshop กลยุทธ์การอ่านคนอย่างเหนือชั้น

10.เทคนิคการอ่านคนจากบุคลิกภาพ

- คำพูด

- สีหน้า และ ดวงตา

- อากัปกิริยา

- บุคลิกภาพ

- อื่น ๆ

11.กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การอ่านคนจากบุคลิกภาพ

12.สอดประสานการอ่านคนจากบุคลิกภาพ ประกอบ นิสัยและพฤติกรรม

13.กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การอ่านคนจากบุคลิกภาพ ประกอบ นิสัยและพฤติกรรม

14การนำประโยชน์ของการอ่านคนไปประยุกต์ใช้ให้ถูกวิธี

15.สรุป คำถามและคำตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้