หลักสูตร กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และเทคนิคสัมภาษณ์ (อบรม 6 ก.ค.65)

147 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ
และเทคนิคสัมภาษณ์

(Recruiting System & Technique of Interview)

 

 

วิทยากร: อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร

ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์  ม. ธุรกิจบัณฑิตย์   /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง  อดีตอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAs)

อดีต - ปัจจุบันงานด้าน ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล บริษัท สยามไอชิเพรส /บริษัท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) ประเทศไทย /บริษัท Siam Brothers Group  ประเทศเวียดนาม  /  บริษัท Ciity Walk  จำกัด ( สวนสยาม)

ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)

 

 

6 กรกฎาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา   


    1. เกริ่นนำสิ่งที่ธุรกิจต้องการ 3 S  กับ งาน HRM & HRD
    2. การสร้างกระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบ
    3. นักสรรหาบุคลากรแบบมืออาชีพเป็นอย่างไร
    4. การหาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
    5. JD กับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
    6. การนำ Competencyมาใช้เพื่อสร้างเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
    7. การRecruit ให้ได้ The Best Team
    8. เทคนิคการสื่อสารและตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม
    9. การวางแผนจ้างงานให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
   10. การเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์งานที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการ
   11.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรที่เหนือกว่าคู่แข่ง
   12.เครื่องมือช่วยประเมินการสัมภาษณ์และเครื่องมือคัดกรองประเมินผู้สมัครงานเพื่อการว่าจ้าง
   13.ระบบการจัดเก็บใบสมัครงาน
   14. Role Play การสัภาษณ์งานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ปิดการสัมภาษณ์
   15. การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัครงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
   16. ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรในปัจจุบัน
             ถาม – ตอบ
      ของแถม  “ มองคนออก  บอกตนได้  เห็นคนชัด  ….ขั้นเทพ ”

 

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com