หลักสูตร Power Full Leadership and Employee Engagement (อบรม 15 ส.ค.65)

166 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Power Full Leadership and

Employee Engagement

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี15 สิงหาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

                    *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

       ณ ปัจจุบัน การสร้าง Employee Engagement นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนตัวชี้วัดว่า หัวหน้านั้นสามารถเข้าถึงและผูกพันกับลูกน้องมากแค่นั้น ซึ่งหัวหน้าหลายท่านไม่สามารถ สร้างEmployee Engagement  ได้ จนส่งผลให้งานต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย เกิดความไม่ราบรื่นในการทำงาน เกิดปัญหาต่างๆ ในการทำงาน จนส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กร

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็น Excellent Leadership ร่วมถึงพัฒนา การสื่อสารอย่างทรงพลัง และ การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร  ผ่านการกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักและศรัทธา เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าได้ทราบถึงสไตล์ของหัวหน้าตามสถานการณ์เพื่อการเป็น Excellent Leadership

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคการสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership

3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงวิธีการการสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องผูกพัน รักหัวหน้า

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 : Excellent Leadership

1.สไตล์ของหัวหน้าตามสถานการณ์เพื่อการเป็น Excellent Leadership

- สำหรับลูกน้องใหม่ ลูกน้องเก่า

- สำหรับงานยาก งานง่าย งานเร่งด่วน งานไม่เร่งด่วน

2.กิจกรรม : คุณเป็นหัวหน้าสไตล์ไหน ? เรียนรู้ข้อดี ข้อเสีย

3.เทคนิคการพัฒนาสไตล์เพื่อมุ่งสู่ Excellent Leadership

4.หัวใจสำคัญที่หัวหน้าต้องมี ในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง Employee Engagement

- เรียนรู้และเข้าใจลูกน้อง อย่างถึงแก่น

- การเปิดใจของหัวหน้าและการเปิดใจกับลูกน้อง เพื่อลดช่องว่าง

- การสร้างมดงาน หรือ แขน ขา ให้กับองค์กร

- ลูกล่อลูกชน...นำทีมอย่างแข็งแกร่งให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายงานและองค์กร

5.กิจกรรม : ค้นหาสิ่งที่ขาดหายของหัวหน้าในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง Employee Engagement

Module 2 : การสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership

6.สื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership

- การสื่อสารเพื่อการเชื่อมต่อนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาสู่พนักงานอย่างเป็นรูปธรรม

- การสื่อสารอย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น

- การสื่อสารโดยใช้ภาษากาย และ ภาษาใจ เพื่อสร้างงานและสร้างคน

- การสื่อสารอย่างเข้าใจเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดี

7.กิจกรรม : การสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership

Module 3 : การสร้าง Employee Engagement

8.การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร 9.เทคนิค และ ตัวอย่าง การสร้าง Employee Engagement

- การสร้าง Teamwork

- การใช้ “ใจ” แลก “ใจ”

- การสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักและผูกพัน

- การสร้างพันธะสัญญาแห่ง Employee Engagement

10.กิจกรรม : การสร้างพันธะสัญญาแห่ง Employee Engagement

11.เกมส์ :  ผู้นำทีมอย่างทรงพลัง....ด้วยอำนาจแห่งการสื่อสารและ Employee Engagement

12.สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

 

 

Powered by MakeWebEasy.com