หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร (Online) วันที่ 28 ต.ค. 2564

35 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร
(สร้างสื่อออนไลน์ให้ติดอันดับหน้าแรก Google ด้วยหลักการทำ SEO อย่างถูกต้อง)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

28 ตุลาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม TeamLink 

หลักการและเหตุผล
        ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  การตลาดออนไลน์ถือเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือเพื่อชิงชัยความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือผู้ที่ทำการตลาดไม่เข้าใจวิธีการทำการตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
        หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ หลักการทำ Search Engine Optimization (SEO) อย่างถูกต้องเพื่อทำสื่อออนไลน์ของธุรกิจให้ติดหน้าแรกของ Google และ ยังได้เรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ทางการตลาดที่สำคัญ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ พร้อมรับเทคนิคและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์โดยตรง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการทำสื่อออนไลน์ให้ติดหน้าแรก Google ด้วยหลักการทำ SEO อย่างถูกต้อง
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำตลาดออนไลน์
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 ตีโจทย์ให้แตก !!! หลักการสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้า และ โดนใจ Google
     1. เจาะลึก !!! พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ
        > ความต้องการทั่วไป
        > ความต้องการที่เฉพาะจงเจาะ
     2. กิจกรรม Workshop : เจาะลึก !!! พฤติกรรมลูกค้า…สร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ
     3. เรียนรู้ 5 ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Customer Journey : Buying Decision Model )
       > ความสำคัญของแต่ละขั้นตอน
       > วิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านทุกจุด Touch Point
     4. ไขข้อสงสัย…เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อออนไลน์ที่นักการตลาดมือโปรต้องทราบ !!!
       > Website
       > Facebook
       > YouTube
       > Instagram
       > Twitter
     5. การวิเคราะห์สื่อออนไลน์แต่ละประเภท…เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
     6. เริ่มต้นดีมักมีชัย !!! สร้างสื่อออนไลน์อย่างไรให้โดนใจ Google
       > การเลือกใช้ Hosting ที่ถูกต้อง (สำหรับธุรกิจที่ใช้ Website เป็นช่องทางการขายหลัก)
       > การตั้งชื่อบนสื่อออนไลน์แต่ละประเภทให้ ลูกค้าค้นหาง่าย ติดอันดับ Google เร็ว
       > การเลือก บทความ/เนื้อหา ที่มีคุณภาพเพื่อนำมาลงในสื่อออนไลน์แต่ละประเภทอย่างถูกต้อง
     7. กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์สื่อออนไลน์…
       > วิเคราะห์จุดแข็ง และ จุดที่ต้องปรับปรุง ของสื่อออนไลน์ที่ธุรกิจคุณใช้

 Module 2 เคล็ดลับการทำสื่อออนไลน์ให้ติดหน้าแรก Google ด้วยหลักการทำ SEO อย่างถูกต้อง
      8. Search Engine Optimization (SEO) คืออะไร
        > เรียนรู้และเข้าใจ ความสำคัญของ SEO
     9. ก้าวแรกการทำ SEO เทคนิคการทำให้ Google รู้จัก Website ของคุณ
       > การสร้างตัวตนบนโลก Google
       > การอัพเดต / ปรับแต่งข้อมูลหน้าเว็บ
    10. เทคนิคการสร้างประสิทธิภาพให้ Website เพื่อสร้างพลัง SEO เชิงบวก
       > Mobile Friendly
       > User Friendly
    11. กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การใช้เครื่องตรวจสอบคุณภาพของ Website
       > วิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด
    12. เทคนิคการใช้ Keyword เพื่อเขียน หัวข้อ หรือ เนื้อหา(Content) อย่างถูกต้องตามหลัก SEO
       > ประเภทของ Keyword
       > ลักษณะของ Keyword ที่มีคุณภาพ
     13. กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การใช้เครื่องมือค้นหา Keyword
     14. เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าอย่างทรงพลัง
         > ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า
         > ความสั้นยาวของสาร
         > การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine (SEO)
         > การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ
     15. กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ  ฝึกฝนการเขียน Content บนสื่อออนไลน์
     16. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ภายนอกอย่างเหนือชั้น เสริมพลังการทำ SEO
        > วิธีการเลือกสื่อออนไลน์ภายนอกเพื่อลงประชาสัมพันธ์
        > กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบดาวกระจาย
        > รายชื่อสื่อออนไลน์ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ
     17. เทคนิคการทำ Backlink เพื่อเสริมอันดับ SEO ให้กับ Website
        > ประโยชน์และความสำคัญของการทำ Backlink
        > ประเภทของ Backlink
        > ลักษณะ Backlink ที่มีคุณภาพ
     18. หลักการทำ SEO ผ่าน Location ที่นักการตลาดยุคใหม่ไม่ควรพลาด
     19. กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การทำ SEO ผ่าน Location
     20. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการทำ SEO
     21. สรุป คำถาม - ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม Online / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

2,500.00

175.00

75.00

2,600.00

2,675.00

2

5,000.00

350.00

150.00

5,200.00

5,350.00

พิเศษ !!! โปรโมชั่น   มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

4

7,500.00

525.00

225.00

7,800.00

8,025.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3152
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง 


 

 

Powered by MakeWebEasy.com