หลักสูตร การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย (อบรม 8 ธ.ค. 64)

50 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย
(Sales Planning for Salesman)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนีจากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

8 ธันวาคม 2564
   09.00 – 16.00 น.
** ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                         
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                              

                                                                                         หลักการและเหตุผล
            ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ความสำเร็จของพนักงานขายต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนและการเตรียมตัวซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขาย 
            หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการของลูกค้า  การเตรียมความพร้อมของตัวพนักงานเอง ทั้งในด้านความรู้Productและอื่นๆ โดยผ่านการทำกิจกรรมและWorkshop ในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เข้าอบรมจะได้มีส่วนร่วม และสามารถนำความรู้เหล่านั้นกลับไปใช้ได้จริง

 


วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการวางแผนการขายของพนักงานขายอย่างได้ผล
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการเตรียมตัวของพนักงานขายให้พร้อมก่อนออกไปพบลูกค้า
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1:วางแผนดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง
     1. หัวใจสำคัญของการวางแผนการขาย
     2. ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย  
         - เป้ายอดขาย
         - คู่แข่งขันในพื้นที่
         - งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
     3. เทคนิคที่พนักงานขายควรรู้ในการวางแผนการขาย
         - ขั้นตอนการวางแผนการขาย
     4. การวิเคราะห์สถานการณ์การขายก่อนออกไปพบลูกค้า
         - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
         - วิเคราะห์คู่แข่ง
     5. Workshop "วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า"
     6. กิจกรรม"วางแผนการขาย"
     7. เทคนิคการใช้สูตรP D C A เพื่อวางแผนขายและติดตามลูกค้า
Module 2:เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าพบลูกค้า
      8. การเตรียมความพร้อมของพนักงานขาย
          - ความรู้Product
          - ความพร้อมด้านเทคนิค
          - ความพร้อมของตัวพนักงานขาย
     9. เทคนิคการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับลูกค้า
          - ก่อนนัดหมายหรือโทรหาลูกค้า
          - ก่อนเข้าพบลูกค้า
     10. Workshop "วิธีการเตรียมตัวก่อนออกไปพบลูกค้า"
     11. การปรับแผนการขายตามสถานการณ์เมื่อออกไปพบลูกค้า
     12. กิจกรรม การเข้าพบลูกค้าด้วยการใช้แผนการขายที่วางไว้
     13. เทคนิคและลูกล่อลูกชนในการขาย
     14. สรุปคำถามและคำตอบในการวางแผนการขาย

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
      และ Scan ใบ Pay in ส่งมาที่ dsmarttraining@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com