หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ (อบรม 2 ธ.ค. 64)

40 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ

 

 

วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร
วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Managerวิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการหัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

2 ธันวาคม 2564
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                           *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

 

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันงานบริการเป็นงานที่มีความสำคัญกับทุกองค์กร เป็นเรื่องยากที่พนักงานบริการจะประสบความสำเร็จในอาชีพงานบริการได้ทุกคน คุณสมบัติที่พนักงานบริการทุกคนควรมี นอกจากการบริการที่ประทับใจนักบริการต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและเทคนิควิธีการที่จะลดข้อผิดพลาดในงานบริการ  หากนักบริการสามารถทำได้ครบทุกจุด ก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้จนไม่รู้ลืม

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการบริการให้ประทับใจลูกค้า และเทคนิคการลดความผิดพลาดในงานบริการ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า จนสามารถพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และ หลักการในการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ

2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักถึงสำคัญของการบริการและสามารถสร้างบริการที่เป็นเลิศได้

3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามาถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1: ความสำคัญของงานบริการ

1. หัวใจสำคัญของการเป็นนักบริการที่ดี

   -      สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

   -      สร้างการสื่อสารประสานงานให้ทรงพลัง

   -      สร้างกระบวนการทำงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

2. เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความพร้อม...สร้างบริการชั้นเยี่ยม

3. วิเคราะห์ลูกค้า...ค้นหาความต้องการที่แท้จริงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการบริการ

4. กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการลูกค้าเพื่อตอบสนองให้ตรงใจ

5. ขั้นตอนการบริการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด...!!!

   -      รักแรกพบ...ด้วยการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก

   -      การตั้งคำถาม...เพื่อหาความต้องการลูกค้าอย่างตรงจุด

   -      การจับประเด็นการฟัง...อย่างเข้าอกเข้าใจ

   -      ลงมือทำ...ด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)

   -      ทบทวน สรุป พร้อมกล่าว “คำขอบคุณ”

6. กิจกรรม Role Play บริการให้โดนใจลูกค้า

7. สร้างบุคลิกภาพเสริมบริการให้มีเสน่ห์

   -      จุดสำคัญ คน ลูกค้า การสื่อสาร  กระบวนการ

   -      ประเด็นสำคัญ

Module 2: การบริการเพื่อความสำเร็จ...

8. ข้อผิดพลาดที่นักบริการมักประสบ

   -      ปัญหาจากการสื่อสาร

   -      ปัญหาจากการไม่วางแผน

9. ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดในงานบริการ

10. เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการด้วยความคิดเชิงรุก

   -      การวางแผนด้วยหลัก P D C A

   -      การสื่อสารอย่างสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ

   -      การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างเป็นระบบ

   -      จุดวิกฤต

11. กิจกรรม Workshop เทคนิคการลดข้อผิดพลาดอย่างได้ผลในงานบริการ

12. สูตร 3 A แห่งความสำเร็จในงานบริการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

13. เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำอีก !!!

14. สรุป คำถามและคำตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”


ค่าอบรมต่อ 1 ท่าน

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
      และ Scan ใบ Pay in ส่งมาที่ dsmarttraining@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com