หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (อบรม 22 พ.ย.64)

55 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

22 พฤศจิกายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                       *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
            ปัจจุบันนี้หลาย ๆ องค์กรมักประสบปัญหาพนักงานทำงานไม่มีประสิทธิภาพ งานเสร็จไม่ทันตามเวลากำหนด แก้ปัญหาไม่เป็น ตัดสินใจผิดพลาด ส่งผลให้ลูกค้า หัวหน้า เกิดความไม่พอใจ โดยปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ   พนักงานขาดเทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงานอย่างถูกต้อง
           หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาอย่างเหนือชั้น ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างตรงจุดภายใต้เวลาที่จำกัด โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ  จนเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของเวลาและการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิงภายใต้เวลาที่จำกัด
   4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: หัวใจสำคัญ…ของการบริหารเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.หลักการ- แนวคิดเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลา
2.การบริหารเวลาเพื่อสร้างสมดุลงาน สมดุลชีวิต
3.ปัญหาและอุปสรรคที่มักจะเกิดในการบริหารเวลา
   - การผัดวันประกันพรุ่ง
   - การขาดความอดทน
   - การไม่พยายามใช้ความคิดจนเกิดความผิดพลาด
   - การกลัวความล้มเหลว ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติงาน
   - การทำงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
4.กิจกรรม Workshop ค้นหาอุปสรรคตัวฆ่าเวลา…เพื่อจัดการให้อยู่หมัด
5.เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   - การกำหนดเป้าหมาย
   - การวางแผน ภายใต้กรอบเวลา
   - การจัดลำดับความสำคัญของงาน
6.การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
7.กิจกรรม Workshop: ฝึกปฏิบัติการวางแผนภายใต้เวลาที่จำกัด
Module 2: สรรค์สร้างวิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจภายใต้เวลาที่จำกัด
8.สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจไม่ง่ายอย่างที่คิด
9.ปัญหาและอุปสรรคที่มักประสบในการแก้ปัญหาเมื่อถูกบีบด้วยเวลา
   - แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด…เสียเวลาแก้ไข ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
   - ตัดสินใจผิดพลาด…สร้างความเสียหายให้องค์กร
   - อื่น ๆ
10.กิจกรรม Workshop ขจัดปัญหา และ ลดอุปสรรคในการแก้ปัญหา
11.เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานภายใต้เวลาที่จำกัด
   - ระบุปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจน
   - หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
   - ตัดสินใจเลือก และ ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด
   - อื่น ๆ
12.การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น
   - 6 W’s 1 H
   - เทคนิคการใช้แผนภาพ
   - อื่น ๆ
13.กิจกรรม Workshop : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจภายใต้เวลาที่จำกัด
14.สรุป คำถามและคำตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

 

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com