หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 15 พ.ย.64)

62 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Happy @ Workplace
(ทำงานอย่างมีความสุข)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

15 พฤศจิกายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                               *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
           องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ย่อมอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทุ่มเทอุทิศกายใจให้องค์กร มีพลังในการขาย รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน รวมถึงต้องมีทัศนคติเชิงบวก และ มีความสุข......แต่การที่พนักงานจะคิดหรือปฏิบัติออกมาเช่นนั้นได้ต้องอาศัยการปลูกและสร้างจิตสำนึก
          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีพลัง และสร้างสรรค์ผลงานจากพลังที่มีอยู่ โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกมส์ กิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสุข และสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง
    2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในชีวิตการทำงาน
    3. เพื่อให้สามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1  นิยามความสุขในที่ทำงาน
     1. ความหมายของความสุข และ การสร้างสุข
     2. มุมมองรอบด้าน..เชื่อมโยงชีวิตกับการทำงาน
     3. ความสุข....ทำหน้าที่อย่างไร และมีผลอย่างไรกับชีวิต ?
     4. กิจกรรม “ความสุขในที่ทำงานของตัวคุณ
Module 2   อะไรที่ทำให้ไปไม่ถึง...ความสุข
     5. งานไม่สร้างสุข หรือ  คนไม่สร้างสรรค์ 
     6. องค์กรไม่สร้างสุข ???
     7. เทคนิคจัดการกับปัญหา และคนงอแง ในที่ทำงาน
     8. กิจกรรม : สำรวจ...เหตุผลของความไม่เป็นสุข
Module 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน
    9. ความพร้อม และความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย
    10. ความพร้อมของจิตใจ
    11. วิถีการทำงาน
    12. สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อร่วมงาน หัวหน้า และลูกน้อง
    13. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
    14. กิจกรรม : ผลงานที่ออกมาจากความสุขในการทำงาน
Module 4  เพิ่มพลังกายและพลังใจ ...มุ่งสู่ความสุขในการทำงาน
    15. พัฒนาทักษะการทำงาน – ทำงานยากให้เป็นงานง่าย
          > สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงาน
          > เสริมสร้างแรงกาย ปลุกพลังใจ  ในการทำงาน
    16. กิจกรรม : เติมเต็มความสุขในการทำงาน
    17. พัฒนาทักษะชีวิต – เสริมสร้างมุมมองเพื่อการเปลี่ยนแปลง
    18. วิธีผ่อนคลายความเครียดในที่ทำงาน
          > ผ่อนคลายสรีระ
          > ผ่อนคลายอารมณ์
          > ผ่อนคลายการกระทำ
     19. กิจกรรม : การผ่อนคลายความเครียด
     20. สรุปคำถามและคำตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
      และ Scan ใบ Pay in ส่งมาที่ dsmarttraining@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com