หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง

479 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง
(Transportation Management 4.0)

 

วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง
ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics)
TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift), ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญ
การตรวจสอบการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมประสบการณ์กว่า 25 ปี

 

PRINCIPLES
          ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการขนส่งที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการขนส่ง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่ง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

OBJECTIVES
     1. สามารถเข้าใจแนวคิดการบริหารงานขนส่ง
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานขนส่ง
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตระบบงานขนส่ง
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในระบบงานขนส่งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานขนส่งได้

 

AREAS OF STUDY
     1. หลักแนวคิดการขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม
     2. หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า
     3. รูปแบบหลักการของการขนส่ง
     4. การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
     5. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
     6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานขนส่ง
     7. การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง
     8. โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า
     9. การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก
    10. การวบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง
    11. การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า
    12. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านขนส่ง
    13. เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
    14. การขนส่งแบบ Home Delivery หรือ Last mile delivery ที่กำลังได้รับความ นิยม
    15. การส่งมอบสินค้าแบบทันเวลาพอดีหรือ JIT (Just In Time)
    16. Transport 4.0 ระบบขนส่งในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น
    17. กรณีศึกษา
    18. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

ระยะเวลาอบรม
- 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

 

วิธีการฝึกอบรม
- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
- ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
-ไม่เกิน 30 คน

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้