หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การอ่านคนอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 22 ก.ย.64)

38 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลเม็ดเคล็ดลับ การอ่านคนอย่างมีชั้นเชิง
(People Insight)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

22 กันยายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                   *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
           ในปัจจุบัน นิสัย พฤติกรรมและความคิดของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปมาก บางคนรู้หน้าไม่รู้ใจ เป็นคนดีในคราบโจร  จึงทำให้การที่เราจะมองหรืออ่านนิสัยและพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งนั้น ถือเป็นเรื่องยาก เพราะ “การอ่านคน” ต้องอาศัยประสบการณ์ ทักษะและความรู้ เป็นอย่างมาก จึงสามารถอ่านคนได้อย่างแม่นยำ
           หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจ หัวหน้า พนักงาน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง “ศาสตร์การอ่านคน”   สร้างสูตรลัดการอ่านคนด้วยกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านคนได้อย่างแม่นยำ โดยเน้นเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและมองเห็นจุดในการอ่านคนได้อย่างเฉียบขาด และเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจการอ่านคนจากนิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคและวิธีการอ่านคนอย่างมีชั้นเชิง
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module  1  เรียนรู้ เข้าใจ รูปแบบการอ่านคนจากนิสัยและพฤติกรรม
1. นิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมยุคปัจจุบัน
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์
   - ครอบครัว
   - สภาพแวดล้อมทางสังคม
   - ตัวเอง
3. กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ นิสัยและพฤติกรรมความเป็นมนุษย์
4. วิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยคน 4 ประเภท (People analysis)
5. เทคนิคการประยุกต์หลักคน 4 ประเภท (People analysis)กับ การอ่านคน
6. กิจกรรม Workshop อ่านคนด้วย ลักษณะและพฤติกรรมของ คน 4 ประเภท
Module 2 เทคนิคการอ่านคนด้วยกลยุทธ์ขั้นสูง
7. กระบวนการการอ่านคนอย่างเหนือชั้น
   - ก่อนอ่าน
   - ขณะอ่าน
   - หลังอ่าน
8. การอ่านคนด้วยกลยุทธ์ 5 ช่าง
   - ช่างสังเกต
   - ช่างสงสัย
   - ช่างถาม
   - ช่างวิเคราะห์
   - ช่างคาดการณ์
9. กิจกรรม Workshop กลยุทธ์การอ่านคนอย่างเหนือชั้น
10. เทคนิคการอ่านคนจากบุคลิกภาพ
   - คำพูด
   - สีหน้า และ ดวงตา
   - อากัปกิริยา
   - บุคลิกภาพ
   - อื่น ๆ
11. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การอ่านคนจากบุคลิกภาพ
12. สอดประสานการอ่านคนจากบุคลิกภาพ ประกอบ นิสัยและพฤติกรรม
13. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การอ่านคนจากบุคลิกภาพ ประกอบ นิสัยและพฤติกรรม
14. การนำประโยชน์ของการอ่านคนไปประยุกต์ใช้ให้ถูกวิธี
15. สรุป คำถามและคำตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

 

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com