หลักสูตร Business Continuity Plan ( BCP) (การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) (อบรม 17 พ.ย.64)

78 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Business Continuity Plan ( BCP)
การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี


17 พฤศจิกายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                     **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
          การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตได้ ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ จากการประท้วง การจลาจล จากระบบการทำงานขัดข้อง และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็นในการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงนี้ โดยการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ( BCP) เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจะสามารถฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
          หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ( BCP) และ จัดการภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น เรียนรู้ทำความเข้าใจการจัดทำแผน (BCP) รวมถึงวิธีการรับมือกับภาวะวิกฤต โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงภาวะวิกฤต
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดและหลักการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. ความหมายและความสำคัญของ Business Continuity Plan ( BCP) เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
     2. ภาวะวิกฤติคืออะไร เรียนรู้และเข้าใจถึงภาวะวิกฤติอย่างท่องแท้
         > ประเภทของภาวะวิกฤติ        
     3. ขั้นตอนการจัดทำ Business Continuity Plan ( BCP) เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
         > การจัดตั้ง 4 ทีมงานสำคัญเพื่อป้องกันแก้ไขภาวะวิกฤติ
         > การกำหนดภาวะวิกฤติด้วยกลยุทธ์ B I A
         > การจัดทำแผน 3 แบบ เพื่อป้องกันแก้ไขภาวะวิกฤติ
         > การฝึกซ้อมปรับปรุงพัฒนา
     4. Workshop การจัดทำแผน 1
     5. กลยุทธ์การบริหารการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
         > ยึดหลัก 5 กลยุทธ์  5 เป้าหมาย
     6. วิธีการใช้ 4 ระยะเวลามาประยุกต์ใช้ในการรับมือกับภาวะวิกฤติ      
     7. Workshop การจัดทำ Business Continuity Plan ( BCP) อย่างมีประสิทธิภาพ
     8. Workshop การจัดทำแผน 2
     9. เทคนิคการนำ 3 ช่วงเวลาของ Business Continuity Plan ( BCP)  เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติอย่างได้ผล
         > ก่อนเกิดวิกฤต
         > ขณะเกิดวิกฤต
         > หลังเกิดวิกฤต
     10. สิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ Business Continuity Plan ( BCP) บรรลุเป้าหมาย
     11. ตัวอย่างการนำ Business Continuity Plan ( BCP) ไปใช้ให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
     12. สรุปคำถาม – ตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

 

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com