หลักสูตร Finance for Non – finance

1570 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Finance for Non – finance

 


หลักการและเหตุผล
          การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง “Finance” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ  หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน
          หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น  เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 
หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module  1 เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ
      1. บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance
      2. เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง
      3. ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน
           > การวิเคราะห์งบการเงิน

           > การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
           > การตัดสินใจจากการลงทุน
           > การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน
      4. เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ 
      5. บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่
      6. กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้
Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

      7. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน
      8. การวิเคราะห์งบการเงิน  3 สหาย
          > งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)
          > งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)
          > งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)
      9.  กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย
     10. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)
     11. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน

     12. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน
          > อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
          > อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio) 
          > อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร  (Profitability Ratio) 
          > อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) 
      13. กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  4  สหาย
      14. มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)
            > มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)
            > มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)
            > ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value  ให้ได้ภายใน 10 วินาที
     15. กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน
     16. การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
           > Net Present Value (NPV)
           > Internal Rate of Return (IRR)
           > การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)
           > ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV  และ IRR  ให้ได้ภายใน 10 วินาที
     17. กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
     18. การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)
     19. ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน  และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เช่น  แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน
     20. สรุป ถาม - ตอบ

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้