หลักสูตร ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ (อบรม 20 ก.ย.64)

102 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ


วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด
อดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 

20 กันยายน 2564
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
   1.สู่การเป็น นักวางแผนและ การบริหารเวลา อย่างมืออาชีพ
      - การวิเคราะห์ความสำคัญการวางแผนและการใช้เวลาในยุคปัจจุบัน
      - แนวคิดและหลักการ
      - บทบาทของบุคลากร VS งาน  ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
      - สรุปเป้าหมายของ Vision / Mission / Core Value
   2.ความสำคัญ และ ความจำเป็นในการวางแผน และ จัดสรรเวลาทำงาน
      - ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผน และ บริหารเวลา
   3.หลักการจัดแบ่งช่วงเวลางาน และ วิธีลำดับขั้นตอนให้เกิดผล และ รวดเร็ว
      - หลักการ “การวางแผน”  การทำงาน 
      - วิเคราะห์ความเข้าใจกระบวนการ “การบริหารเวลา”
      - การจัดแบ่งช่วงเวลา และ ลำดับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว
   4.เทคนิคยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
      - เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละวัน
      - ทักษะการเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และ ตัดสินใจ ( “การจัดบันทึก”  ด้วยระบบ Mind Map)
      - วิธีการแก้ไขอุปสรรค / ปัญหา  (กรณีศึกษา และ Q & A)

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00 1173,783.00  3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.001053,395.003,500.00
3 ท่าน3,200.00963,104.003,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com