Online Training Sales for Non Sales (อบรม 23 ก.พ.64)

32 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Sales for Non Sales
“ไม่ใช่นักขาย...ก็ขายได้”

 
วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี


23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรม Online ผ่าน Zoom

หลักการและเหตุผล
        “นักขาย” ถือเป็นหัวใจหลักในการทำรายได้ให้กับองค์กร แต่ในหลายองค์กรก็มักจะประสบปัญหาเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วพนักงานขายก็ไม่มีใครสามารถทำหน้าที่แทนได้จนทำให้เสียลูกค้าไป ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ทุกคนองค์กรต้องหันมามองใหม่ คือ สร้างให้ทุกคนเป็นนักขายได้ด้วยตัวเอง แม้ พนักงานขายจะไม่อยู่ ทุกคนที่เหลือก็สามารถที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้
        หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกคน ได้ตระหนักถึงหัวใจสำคัญของการขาย การสร้างทัศนคติใหม่ จุดไฟ...ความเป็นนักขาย ถึงแม้ “ไม่ใช่นักขาย….ก็ขายได้” ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการขายแบบง่ายๆ แต่สามารถที่จะปิดการขายและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้ โดยผ่านกิจกรรมการทำ Workshop และ Role Play ที่จะประยุกต์ให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขาย และมีความกล้าที่จะขายแม้ตนเองจะไม่ใช่นักขาย
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิควิธีการขายแบบง่าย ๆ ที่แม้ “ไม่ใช่นักขาย...ก็ขายได้”
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กร
 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 เปิดมุมมองการขาย “ไม่ใช่นักขาย ก็ขายได้”
   1.บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็น Sales for Non Sales
       - “ขายได้ ขายเป็น” แม้ไม่ใช่นักขาย
       - ขายแทน Sales ได้ เมื่อ Sales ไม่อยู่
   2.ความท้าทายของการเป็น “นักขาย” ที่จำเป็นต้องรู้
      - ค้นหาความยากในการขายด้วยหลัก 5 W 1 H
   3.กิจกรรม Workshop : เปลี่ยนเรื่องท้าทาย… ให้เป็นเรื่องง่าย  “ที่ใครๆก็ขายได้”
   4.สร้างทัศนคติ ปลุกจิตวิญญาณ !!! ความกล้า...กล้าที่จะขาย
   5.กิจกรรม Workshop : เปลี่ยนทัศนคติ สร้างความกล้า “ไม่ใช่นักขาย ก็ขายได้ !!!”
   6.กระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Sales for Non Sales
      - ก่อนการขาย
      - ขณะการขาย
      - หลังการขาย
   7.กิจกรรม Workshop : ค้นหาความต้องการ...ความคาดหวังของลูกค้า

Module 2 เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น “ไม่ใช่นักขายก็ขายได้”
   8.รูปแบบการขาย
      - พบตัว
      - ทางโทรศัพท์
   9.ขั้นตอนการขายแบบง่ายๆ ... “ ไม่ใช่นักขาย ก็ขายได้ ”
      - การเปิดการขาย....ด้วยการเปิดใจลูกค้า
      - ค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างมีชั้นเชิง
      - การนำเสนอขายอย่างโดนใจลูกค้า
      - การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ และง่ายดาย
  10.กิจกรรม Role Play : สร้างสถานการณ์การขายอย่างสมจริง (พร้อมเทคนิคการขาย)
  11.เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานขาย
  12.สร้างบุคลิกภาพ...สร้างความประทับใจต่อลูกค้า
     - บุคลิกภายใน
     - บุคลิกภายนอก
  13.กิจกรรม วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในการเป็นนักขาย  (พร้อมคำแนะนำของท่านวิทยากรในการปรับเปลี่ยนให้การขายดีขึ้น)
  14.สรุป คำถามและคำตอบ

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน
     

วิธีการชำระเงิน:

    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com