Online Training ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม19 ก.พ.64)

24 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
Professional Training Officer Skills
 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 

19 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.
อบรม Online ผ่าน Zoom


วัตถุประสงค์
     1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร
     2. เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม
     3. เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

 
ประเด็นการสัมมนา
     1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม
     3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ
     4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
         - การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
         - การกล่าวเปิดการอบรม
         - การกล่าวแนะนำวิทยากร
         - การกล่าวขอบคุณวิทยากร
         - การกล่าวปิดการอบรม
      5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
      6. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม
      7. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม
      8. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
      9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
      10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
      11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
      12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
         - การเตรียมการก่อนการอบรม
         - การอำนวยการระหว่างอบรม
         - การจัดการหลังการฝึกอบรม
      13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
         - ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
         - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
         - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
         - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
         - สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
         - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
      14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน
            

วิธีการชำระเงิน:

    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com