Online Training การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management and Communication) อบรม 27 ม.ค.64

50 จำนวนผู้เข้าชม  | 


การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต
(Crisis Management and Communication)

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

27 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

            การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ จากการร้องเรียนผ่านสื่อ Social Media จากการประท้วง การจลาจล จากระบบการทำงานขัดข้อง รวมถึง จากผู้บริหารหรือบุคลากรในบริษัทสร้างความเสื่อมเสีย หากพนักงานและผู้บริหารขาดทักษะและวิธีการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านี้ที่เกิดขึ้น อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายและปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

            หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจวิธีการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารอย่างถูกต้องตรงประเด็น  โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop กรณีตัวอย่าง และ Role Play

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงภาวะวิกฤต
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และเกิดทักษะในการสื่อสารและการบริหารภาวะวิกฤต
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 : ภาวะวิกฤตคืออะไร… ?
  1. องค์กรกับภาวะวิกฤต....ที่จำเป็นต้องรู้
  2. ประเภทของภาวะวิกฤต
  3. กระบวนการ.......การจัดการภาวะวิกฤต
      • ก่อนเกิดวิกฤต
      • ขณะเกิดวิกฤต
      • หลังเกิดวิกฤต
  4. การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต
      • การรอดพ้นจากภาวะวิกฤต
      • การสื่อสารในภาวะวิกฤต
  5. การจัดตั้งทีมงานป้องกันแก้ไขภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. กิจกรรมWorkshop :  การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต

Module 2 : Crisis Communication  Management
  7. ความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  8. ขั้นตอน และ แนวทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต
     • การวางแผนการสื่อสาร
     •
การลงมือดำเนินการสื่อสาร
     •
การตรวจสอบผลการสื่อสาร
     •
การติดตามผล และ การสื่อสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  9. การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต
     •
การสื่อสารภายในองค์กร
     •
การสื่อสารภายนอกองค์กร
  10. กิจกรรม Workshop : สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเข้าใจใน....ภาวะวิกฤต
  11. เคล็ดไม่ลับ !!! กลยุทธ์การสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างเหนือชั้น
  12. ปัญหา และ ข้อพึงระวัง ในการสื่อสารภาวะวิกฤต
  13. กิจกรรม Workshop : ยุทธวิธี...การสื่อสารและบริการจัดการภาวะวิกฤตอย่างตรงจุด กรณีภัยธรรมชาติ
  14. กิจกรรม Role Play การสื่อสารและการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
  15. การดำเนินการหลังเกิดภาวะวิกฤต
        • การฟื้นฟู และ การปรับปรุง
        • ป้องกันและพัฒนา
  16. สร้างภูมิคุ้มกัน....และ เทคนิคการจัดการภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน
  17. สรุป ถาม – ตอบ

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน 

        

วิธีการชำระเงิน:

    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com