หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อและ การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (อบรม 5 พ.ค.64)

79 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลยุทธ์การจัดซื้อและ
การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

วิทยากร:  อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส
 ADAMS THAILAND LTD. โรงงานผลิตอาหาร ลูกอม หมากฝรั่ง
WARNER LAMBERT THAILAND LTD. โรงงานผลิตอาหารและยา
SCHERING PLOUGH INCORPORATION Pharmaceutical Company
THAI OFFSET CO. LTD ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging
 ROTARY  INTERNATIONAL
JIAM  ASSOCIATION Import and Export

 

6 เมษายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
           หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ  รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย  เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์
     1.เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ
     2.เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ
     3.เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด
     4.เรียนรู้การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
      1. Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
      2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ
      3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ
      4. ตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ
      5. เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม
      6. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า
          - การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย Pareto Rule (80/20) , ABC Analysis
          - การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model
          - ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า
          - Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ
      7. เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์
      8. การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
      9. การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
     10. เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ
     11. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร
     12. Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com