หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 4 มี.ค.64)

เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced
(PowerPoint Smart & Techniques)

 

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
เป็นนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม
Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint, Word ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์
เน้นสอนให้เกิดความเข้าใจมากกว่าจำ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
ซึ่งได้รับ Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอันยาวนานกว่า 15 ปี “
ปัจจุบันเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันฝึกอบรมชั้นนำและหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
และพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Access
ให้กับสถาบันฝึกอบรมชั้นนำและหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

 

4 มีนาคม 2564
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
        โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรือที่เรียกกันว่า Microsoft PowerPoint หรือ PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านการนำเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Picture” “Table” “Chart” “Sound” เป็นต้น เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา  ทำให้การนำเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคำบรรยาย
         ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทำให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint ที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องยึดติดกับเวอร์ชัน
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ซึ่งจะช่วยให้มีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างแน่นอน!
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสียง  เป็นต้น
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel
     5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัดที่น่าใช้ อีกมากมาย
     6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที
     7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักเครื่องมือเด็ดๆ ใน PowerPoint และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
     8. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
     9. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปปรับใช้ได้จริง (สามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น เป็นมืออาชีพแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด!)
    10. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักเครื่องมือเด็ดๆ ใน PowerPoint
    11. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
    12. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการนำเสนอได้อย่างดูเป็นมืออาชีพ
    13. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำ Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม 100%

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Part 1: เทคนิคการเตรียมความพร้อม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
     - Slide Layout & Slide Master ต้นแบบสไลด์ หัวใจสำคัญของ PowerPoint
     - ตัวอย่าง Slide Layout & Slide Master
     - ความสัมพันธ์ระหว่าง Layout กับ Master
     - การออกแบบและทดสอบการใช้งาน Slide Master
     - การเตรียมพร้อมเนื้อหาต่างๆ เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น
     - การเก็บ Slide Master เพื่อสะดวกสำหรับการเรียกใช้งานในครั้งต่อๆ ไป
     - การกำหนด Slide Master ที่ใช่บ่อยที่สุด เป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งตอนสร้างไฟล์ใหม่

Part 2: เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่างๆ
     - เทคนิคการพิมพ์ Outline แบบด่วนๆ
     - เทคนิคการแปลง Outline ไปเป็น Smart Art แบบด่วนๆ
     - เทคนิคการทำงานกับรูปทรงต่างๆ (Shapes)
     - เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ
     - เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)
     - เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)

Part 3: เทคนิคการนำเสนอ แบบจัดเต็ม
     - เทคนิคการนำเสนอ และคีย์ลัดที่น่าสนใจ
     - เทคนิคการใช้คำสั่งควบคุมการเปลี่ยนสไลด์ (Slide Transition)
     - เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)
     - เทคนิคการนำเสนอ Movie (ไฟล์คลิปวิดีโอ)
     - เทคนิคการนำเสนอ Photo Album
     - เทคนิคการนำเสนอแบบโต้ตอบ (Link & Action)

 Part 4: เทคนิค Tips & Tricks อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกคับคั่ง
     - รวมคีย์ลัด
     - Tips & Tricks เกี่ยวกับการคัดลอก (Copy)
     - Tips & Tricks เกี่ยวกับฟอนต์
     - Tips & Tricks เกี่ยวกับรูปภาพ
     - Tips & Tricks การใช้งานร่วมกันกับผู้อื่น
     - Tips & Tricks การส่งออกไฟล์ PowerPoin
 


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com