หลักสูตร การควบคุมสติและการบริหารอารมณ์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 23 พ.ย.63)

การควบคุมสติและการบริหารอารมณ์
เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

23 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                              *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
     ในชีวิตของคนทำงานในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ ความเครียดมากมาย จนบางครั้งทำให้ขาดสติ ถึงแม้จะมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถมากแค่ไหน ถ้าไม่สามารถควบคุมสติตนเองได้ ย่อมส่งผลให้งานที่ทำไม่มีประสิทธิภาพ จนในบางครั้งทำให้เกิดอาการหงุดหงิดตัวเอง เครียด และ กดดัน 
     หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการฝึกและควบคุมสติในการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการอารมณ์ตนเองเมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน และช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง

 วัตถุประสงค์
      1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงคำว่า สติ และ รู้จักวิธีการควบคุมสติเพื่อสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
      2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน
      3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1: สติกับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
     1.สติ…คืออะไร ทำไมสติ..ถึงสำคัญต่อการทำงาน
     2.สาเหตุที่ทำให้คนเรานั้นขาดสติ
        -ไม่ตั้งใจจดจ่อในสิ่งที่ทำ
        -ไม่มีสมาธิ
        -สนใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน
        -อื่นๆ
     3.สติมาปัญญาเกิด สติเตลิด....จะเกิดอะไร
     4.กิจกรรม : "ทำงานให้สตรอง .. ต้องครองด้วยสติ"
     5.เทคนิคการควบคุม “สติ” เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน
     6.กิจกรรม: การฝึกฝนสติ
Module 2: การบริหารอารมณ์ (EQ) เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน
    7.ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้คนเรา EQ ต่ำ
    8.ทำความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์มนุษย์แต่ละประเภท
    9.ลักษะของคนที่มี EQ ดี
       -สามารถครองสติตนเองได้เมื่อเจอปัญหา
       -เข้าใจภาวะอารมณ์ของผู้อื่น
       -รู้จักวิธีการบริหารอารมณ์ตนเอง
    10.เทคนิคการบริหารอารมณ์เมื่อต้องอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน
         -ควบคุมสติ
         -นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เครียด
         -แลกเปลี่ยนความคิด
     11.กิจกรรม Workshop : บริหารอารมณ์ บริหารความสุข
     12.จัดการอารมณ์เชิงลบของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
     13.การพัฒนา สติ และ EQ เพื่อสร้างความสุขและความความสำเร็จในการทำงาน
     14.กิจกรรม : ฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกบริหารอารมณ์
     15.สรุป คำถามและคำตอบ

 

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00 1173,783.00  3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.001053,395.003,500.00
3 ท่าน3,200.00963,104.003,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com