สร้างพลัง สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (Smart Health) (อบรม 18 พ.ย. 63)

สร้างพลัง สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
(Smart Health)

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
จบการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และรับใบอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทยรวม 4 สาขา
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย,
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย,
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านนวดไทย
และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านผดุงครรภ์ไทย

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

18 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
     ทุกวันนี้ ทุกคนตกอยู่ภายใต้การทำงานที่เร่งรีบและกดดัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมทุกอย่างที่เปลี่ยนไป หลายคนเกิดปัญหาสุขภาพแม้ยังวัยเยาว์หรือยังไม่ถึงวัยที่ควรจะป่วย เช่น ปวดนั้นปวดนี้ตั้งแต่ยังเด็ก กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ระบบขับถ่ายมีปัญหา ร่างกายอ่อนแอเป็นไข้บ่อย ๆ ออฟฟิศซินโดรม  และอื่น ๆ อีกมากมาย    ซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่บางครั้งเราไม่อาจที่จะหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถดูแลและป้องกันภัยร้ายเหล่านี้ ได้ด้วยวิธีการดูแลร่างกายที่ถูกวิธี
     หลักสูตรนี้ จึงออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจทุกท่าน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดี ด้วยดังคำกล่าวที่ว่า “ทุกอย่างซื้อได้ แต่สุขภาพต้องทำเอง ซื้อไม่ได้” โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคในการดูแลสุภาพตนเองทั้งในเรื่องการกิน การนอน การขับถ่าย รวมถึงการออกกำลังด้วยท่ากายบริหารแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลดีเกินคาด  อีกทั้ง ยังได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมอง กายบริหาร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม จนสุดท้ายผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและให้ความสำคัญกับ 4 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพกายและคุณภาพชีวิต
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองในแข็งแรงอยู่เสมอ
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. กิจกรรม Workshop ทำไมคุณถึงป่วย ?
     2. สัญญาณ เตือน 10 ประการว่า คุณป่วย
     3. ปัจจัย 4 ประการ ประสานคุณภาพกาย คุณภาพชีวิต
         · อาหารดี ชีวีมีสุข
         · นอนดี อิ่มกายสบายใจ
         · ถ่ายดี ปลดทุกข์คลายเศร้า
         · ออกกำลังดี สร้างพลัง ร่างกายแข็งแรง
     4. ร่างกายของมนุษย์ 3 ประเภทที่มีผลต่อการรับประทานอาหารให้เหมาะกับตนเอง
         · ร่างกายร้อน
         · ร่างกายเย็น
         · ร่างกายสมดุล
     5. การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะกับร่างกายตนเอง
         · อาหารฤทธิ์ร้อน
         · อาหารฤทธิ์เย็น
     6. อาหารที่เป็นยาบำรุงร่างกาย กับ อาหารที่เป็นพิษร้ายทำลายสุขภาพ
     7. กิจกรรม Workshop You are what you eat : อาหารดี ชีวีมีสุข
     8. ความเสี่ยง !!! ที่ร่างกายต้องประสบจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ 
     9. เทคนิคการพักผ่อนให้หลับลึกและเพียงพอ เพื่อการนอนหลับที่สมบูรณ์
    10. ปลดทุกข์ คลายเศร้า ทำอย่างไรให้ขับถ่ายอย่างเป็นระบบ
    11. การออกกำลังกาย... ภายใต้ชีวิตการทำงานที่เร่งรีบ...ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม
    12. การบริหารและบำรุงอวัยวะภายในให้แข็งแรงปราศจากโรค
    13. กิจกรรม กายบริหาร ที่สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ได้
    14. เคล็ดไม่ลับ !!! ร่างกายดี ชีวียืนยาว 
    15. สรุป คำถาม – ตอบ

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00 1173,783.00  3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.001053,395.003,500.00
3 ท่าน3,200.00963,104.003,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com