หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

1056 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักการและเหตุผล
     คลังสินค้าหรือสโตร์เก็บสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการประกอบธุรกิจ เพราะเป็นแหล่งเก็บรักษาและเบิกจ่ายสินค้า เพื่อส่งต่อให้กับลูกค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บไว้ ต้องมีมาตรฐานในการดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือหายไปจากคลัง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพนั้น การทำงานอย่างเป็นระบบและความตระหนักถึงความสำคัญของตัวพนักงานต่อการจัดการคลังสินค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยหากไม่มีระบบการจัดการที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดความเสียหายที่ตามมาแก่องค์กรอย่างแน่นอน
     นอกจากนั้นในปัจจุบัน ทุกภาคธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น บริษัทต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนในการประกอบการ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เป็นต้นทุนสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามและส่งผลต่อการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมาก
     หนึ่งในกระบวนการทำงานด้านโลจิสติกส์ที่บริษัทควรให้ความสนใจก็คือ การจัดการคลังสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าคงคลัง ที่หากมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผลที่ได้ตามมาคือ การมีสินค้าพร้อมใช้และพร้อมส่งให้กับลูกค้า สินค้าถูกส่งถืงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้ ที่สำคัญ ต้นทุนในการจัดการคลังสินค้าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     · เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
     · เพื่อให้สามารถนำเครื่องมือในการจัดการคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
     · เพื่อให้มีแนวทางในการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง
     · เพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า


หัวข้อการอบรม
1. กระบวนการโลจิสติกส์
     - กระบวนการไหลของวัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูป
2. ทำไมต้องบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
     - บทบาทและวัตถุประสงค์ในการควบคุมสินค้าในคลัง
     - ปัจจัยที่ส่งผลต่อสินค้าในคลัง
3. การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
     - การจัดสินค้าในรูปแบบ ABC
     - การตรวจนับสินค้า
     - Safety Stock/ Day of Supply/ EOR / ROP
     - การกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม min-max
     - อุปกรณ์จำเป็นและทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายสินค้า
4. การประสานงานและการทำงานเป็นทีม
5. ผลกระทบต่อการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังที่ล้มเหลว


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้