หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ

55 จำนวนผู้เข้าชม  |  Public บริการ เดือน กันยายน

 

เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ

วิทยากร: ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

25 กันยายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                       *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล:
           ปัจจุบันงานบริการเป็นงานที่มีความสำคัญกับทุกองค์กร เป็นเรื่องยากที่พนักงานบริการจะประสบความสำเร็จในอาชีพงานบริการได้ทุกคน คุณสมบัติที่พนักงานบริการทุกคนควรมี นอกจากการบริการที่ประทับใจนักบริการต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและเทคนิควิธีการที่จะลดข้อผิดพลาดในงานบริการ  หากนักบริการสามารถทำได้ครบทุกจุด ก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้จนไม่รู้ลืม
          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการบริการให้ประทับใจลูกค้า และเทคนิคการลดความผิดพลาดในงานบริการ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า จนสามารถพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์: 
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และ หลักการในการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักถึงสำคัญของการบริการและสามารถสร้างบริการที่เป็นเลิศได้
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามาถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
Module 1: ความสำคัญของงานบริการ
     1. หัวใจสำคัญของการเป็นนักบริการที่ดี
         - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
         - สร้างการสื่อสารประสานงานให้ทรงพลัง
         - สร้างกระบวนการทำงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
     2. เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความพร้อม...สร้างบริการชั้นเยี่ยม
     3. วิเคราะห์ลูกค้า...ค้นหาความต้องการที่แท้จริงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการบริการ
     4. กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการลูกค้าเพื่อตอบสนองให้ตรงใจ
     5. ขั้นตอนการบริการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด...!!!
         - รักแรกพบ...ด้วยการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก
         - การตั้งคำถาม...เพื่อหาความต้องการลูกค้าอย่างตรงจุด
         - การจับประเด็นการฟัง...อย่างเข้าอกเข้าใจ
         - ลงมือทำ...ด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)
         - ทบทวน สรุป พร้อมกล่าว “คำขอบคุณ”
     6. กิจกรรม Role Play บริการให้โดนใจลูกค้า
     7. สร้างบุคลิกภาพเสริมบริการให้มีเสน่ห์
         - จุดสำคัญ คน ลูกค้า การสื่อสาร  กระบวนการ
         - ประเด็นสำคัญ
Module 2: การบริการเพื่อความสำเร็จ...
     8. ข้อผิดพลาดที่นักบริการมักประสบ
         - ปัญหาจากการสื่อสาร
         - ปัญหาจากการไม่วางแผน
     9. ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดในงานบริการ
     10. เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการด้วยความคิดเชิงรุก
         - การวางแผนด้วยหลัก P D C A
         - การสื่อสารอย่างสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ
         - การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างเป็นระบบ
         - จุดวิกฤต
     11. กิจกรรม Workshop เทคนิคการลดข้อผิดพลาดอย่างได้ผลในงานบริการ
     12. สูตร 3 A แห่งความสำเร็จในงานบริการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
     13. เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำอีก !!!
     14. สรุป คำถามและคำตอบ

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00 1173,783.00  3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.001053,395.003,500.00
3 ท่าน3,200.00963,104.003,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com