หลักสูตร Effective English Presentation การนำเสนอภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.ปิยะธิดา

1402 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Effective English Presentation
(การนำเสนอภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ)

วิทยากร : อาจารย์ปิยะธิดา บูรพ์ภาคหลักการและเหตุผล
      หมายถึงการนำเสนอในที่ประชุม / สัมมนา การเสนอความคิด ข้อมูล ข่าว รายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยเกี่ยวข้องกับทักษะในการสื่อสาร บทบาทที่สำคัญมากในการสื่อสารทางธุรกิจนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร(Information) เพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อการชักชวนโน้มน้าว (Persuasion) และเพื่อในการตัดสินใจ (Decision Making) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการนำเสนออย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย การนำเสนอในการประชุม / สัมมนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะและการสื่อสารของผู้นำเสนอ ซึ่งรวมถึงมีทักษะทั้งการพูด การเขียน การใช้ท่าทางและการสร้างจินตนาการเพื่อให้กับผู้ฟังคล้อยตาม ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อประโยชน์สูงสุด

 การนำเสนอให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีขั้นตอนดังนี้
   1. การวางแผน (Planning)
   2. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาในการนำเสนอ (Collecting Information)
   3. เอกสาร – โสตทัศนศึกษา (Document – Visual aid)
   4. การซ้อมการนำเสนอ (Rehearsal on Presentation)
   5. พัฒนาวิจัยการนำเสนอ (Developing Presentation)
   6. การนำเสนอจริง (Actual Presentation)

   ในการเรียนการสอนนั้นจะเน้นถึงการนำเสนอในที่ประชุมต่อองค์กรของท่าน ขณะเดียวกันต้องนำความรู้ทักษะของภาษาอังกฤษชั้นสูงมาใช้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องมีองค์ประกอบในการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
  1. เข้าใจเทคนิคในการนำเสนอและนำมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยม ประกอบด้วย:
       1.1 หลักฐานและแหล่งข่าว (Evidence / Sources)
       
1.2 การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis)
       
1.3 การกำจัดความประหม่า (Tips for Reducing Anxiety)
       
1.4 สิ่งที่ไม่ควรทำ (What not to do?)
       
1.5 สิ่งที่จะต้องแสดงออก น้ำเสียงและการใช้สายตา (What you project vocally and visually?)
       
1.6 ขั้นตอนในการนำเสนอ (Important sequences for Presentation)
  2. การจัดการกับคำถามที่ยาก คำถามในแง่ลบ และการเป็นนักฟังที่ดี (Reaction towards ordeal questions and negative question) เทคนิคการเขียน การจับประเด็นในการเขียน (Technical Writing / Main Points)
  3. ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยค และ วัฒนธรรมทางด้านภาษา / โครงสร้างของประโยคเพื่อใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง (Grammar / Culture of Languages / Structure of Sentences)
       
3.1 การตีความ / บอกเป็นนัย (Inferring / Implying)
       
3.2 การสรุปใจความ (Conclusion)
  4. ฝึกพูดในที่สาธารณะ (Practicing on Public Speaking)
       4.1 
การแนะนำตัวเอง / บริษัท (Introducing oneself / Company’s profile) / การประชุม(Minutes of Meeting)4.2 ฝึกบทบาทสมมุติ (Play role)
  5. ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ (Practicing on Presentation)

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้