หลักสูตร Proficient English Conversation & Correspondence การสนทนาและโต้ตอบภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญ _อ.ปิยะธิดา

773 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Proficient English Conversation & Correspondence
(การสนทนาและโต้ตอบภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญ)

 

 วิทยากร : อาจารย์ปิยะธิดา บูรพ์ภาค

 

หลักการและเหตุผล

     หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อหน่วยงานของท่านโดยเฉพาะยังคำนึงถึงเนื้อหาสาระ และการดำเนินงานของท่านโดยเฉพาะการนำศัพท์เทคนิคและเนื้อหาในหน่วยงานของท่านมาใช้ในการสนทนาและโต้ตอบจดหมาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของท่าน

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อประโยชน์ในการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงานของท่าน
  2. ทำให้กล้าที่จะสื่อสารและสามารถจับประเด็นสำคัญในการสื่อสาร
  3. รู้จักสำนวนและสำเนียงแบบที่คนอังกฤษและคนอเมริกันใช้ และเพื่อให้เข้าใจและสามารถเขียนได้เป็นอย่างดี
  4. เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยค เพื่อให้สามารถเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
  5. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปอย่างชำนาญ
  6. สามารถพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณะชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. สามารถจัดการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ในหน่วยงานของท่านได้อย่างเป็นที่น่าพอใจต่อผู้อื่น และต่อองค์กรต่าง ๆ
  8. เข้าใจการใช้ภาษา คำศัพท์และสำนวนการใช้เป็นอย่างดี สามารถเขียน และสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  9. สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยฝึกปฏิบัติและแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ

 

หัวข้อการบรรยาย
  1. การเขียนจดหมายธุรกิจแบบอเมริกัน และแบบอังกฤษ (Business Letter in Both American Style and British Style) และเข้าใจสำนวนและการออกเสียงแบบอังกฤษและอเมริกัน (Idioms & Pronunciation of both American and British styles)
  2. การเขียนจดหมายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectively Writing Business English)
  3. ฝึกการเขียนจดหมายในหลายรูปแบบ (Various Business Letter Forms)
      3.1 การเขียนจดหมายแนะนำ โดยให้ข้อมูลจากหน่วยงานของท่าน (Introducing & giving Information of the organization)
      3.2 
การตอบจดหมายและตอบคำถาม (Reply Letter and Reply Enquiry)
      3.3 
จดหมายแจ้งให้ทราบ (Acknowledgement Letter)
      3.4 
จดหมายร้องเรียน (Complaint Letter)
  4. การสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปพร้อมฝึกปฏิบัติ (General English Conversation)
  5. การสนทนาในที่สาธารณะพร้อมฝึกปฏิบัติ (Public Speech)
  6. ตีความหมาย ในบทสนทนา (Inferring / Implying in English Conversation)
  7. การสรุปใจความ / จับประเด็นหลักของเนื้อเรื่องในการสัมมนา (Conclusion / Main Topic)
  8. วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค (Analyzing Structure of Sentences)
  9. แปลและวิเคราะห์ข้อความ (Translation / Analyzing Sentences)
  10. ฝึกพูดในที่สาธารณะ แสดงบทบาทสมมุติ เหมือนจริงในองค์กรของท่านในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งมีการประเมินและตอบข้อซักถาม (Play role / Practicing / Evaluation / Answering Enquiries)

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้