หลักสูตร การสร้างความผูกพันเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างความผูกพัน
เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate)
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ  (Early Stage) 
วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ
ประสบการณ์บรรยายมากกว่า 200 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

6 ตุลาคม 2563
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
      ในความหมายของคำว่า Effective Engagement Team คือ การสร้างความพึงพอใจ การสร้างความจงรักภักดีในการทำงานเป็นทีม เพราะหากทีมงานปราศจากการยอมรับ ต่างคนต่างทำงานโดยไม่ให้ความสำคัญต่อทีม เน้นเพียงแต่เป้าหมายของงานอย่างเดียวก็ยากที่จะสำเร็จ ดังนั้นการสร้างทีมงานให้ทำงานด้วยความจงรักภักดี ต้องอาศัยการมือส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ การสร้างความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจ เชื่อใจโดยปัจจัยหลักที่สำคัญคือหัวหน้าทีมจะต้องสร้าง Trust เพื่อให้ทีมเกิดความผูกพันต่อทีมเอง

วัตถุประสงค์: 
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างพึงพอใจในเนื้องาน ความผูกพันต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นทีม การภักดี (Loyalty) และสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) เพื่อยกระดับการสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
1. ความหมายของทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. Check in Emotion ก่อน Start
3. Workshop 1:  สร้างทีมทีดีก่อน Start
4. Rapport Teambuilding
5. 5 เทคนิคในการสร้างความผูกพันความเป็นทีม
     - ผู้นำทีมริเริ่มสร้าง Trust
     - การสร้างความผูกพันด้วยพฤติกรรมใหม่
     - การรับฟัง และการมีส่วนร่วม
     - การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงาน ไว้ใจ อยู่รอด ต่อยอด สุดยอด
     - การให้รางวัล Reward
6. Workshop 2: กิจกรรมสร้างความผูกพันของทีม (กรณีศึกษ)
7. เป้าหมายหมายกับและความสำคัญของทีม
8. การออกแบบงานร่วมกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking)
9. Workshop 3: กิจกรรมการฟังด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อค้นหาเป้าหมายของทีม
10. Workshop 4: รูปแบบการพัฒนาทีมให้เกิด  Engagement
11. สรุปการเรียนรู้


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com