หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกน้อง Gen Y

754 จำนวนผู้เข้าชม  | 


หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกน้อง
Gen Y

วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค


หลักการและเหตุผล
       ในองค์กรปัจจุบันประกอบด้วยบุคลากรที่มีอายุและวัยในการทำงานที่หลากหลาย แต่ละวัยก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามค่านิยม วัฒนธรรม การศึกษา อบรม การบ่มเพาะในยุคนั้นๆ ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติ พฤติกรรม การดำรงชีวิต การทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้พบเห็นกันทั่วๆไป
      แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประชากรในวัยทำงาน ซึ่งเป็นคนรุ่นหนุ่ม-สาว ที่มักนิยมเรียกกันว่า Generation Y ซึ่งเรียกกันย่อๆว่าพวก Gen Y ซึ่งทัศนคติแนวคิด การดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติต่อการทำงานพฤติกรรมในการทำงานแตกต่างจากคนรุ่นต่างๆอย่างมาก ดังนั้นหัวหน้าที่มีลูกน้อง Gen Y จึงควรทราบและมีจิตวิทยากรในการบริหารลูกน้อง Gen Y เพื่อที่จะทำให้การบริหารงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
  1. หัวหน้างานได้ทราบถึงความแตกต่างของบุคลากรแต่ละวัย ทำงานในด้านบุคลิกลักษณะ แนวความคิด

พฤติกรรม ฯลฯ
  2. หัวหน้างานได้ทราบถึงบุคลิก คุณลักษณะ พฤติกรรม ฯลฯ ของลูกน้อง Gen Y เพื่อจะได้ปรับกระบวนการบริหารบังคับบัญชาได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
  3. หัวหน้างานได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของลูกน้อง Gen Y เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและกำหนดแนวทางในการพัฒนา และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ.........................................
  4. หัวหน้างานได้มีแนวทางในการปรับสไตล์การทำงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับลูกน้อง Gen Y
  5. หัวหน้างานสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้อง Gen Y และวางกลยุทธ์ในการทำให้ Gen Y ได้มีความผูกพัน (Employee Engagement) ต่อองค์กร


หัวข้อการสัมมนา
  1. ความหมายของ Gen Y
  2. คุณลักษณะ พฤติกรรมของ Gen Y
  3. วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของ Gen Y
  4. กลยุทธ์การบริหารการจัดการลูกน้อง Gen Y ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
  5. สไตล์ของหัวหน้าที่ Gen Y ต้องการ
  6. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง Gen Y ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
      - กลวิธีกำจัดจุดอ่อนของ Gen Y
      -
กลวิธีสร้างจุดแข็งให้ Gen Y
  7. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้อง Gen Y
  8. กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกน้อง Gen Y ให้มีต่อองค์กร (Employee Engagement)
  9. แนวทางการพัฒนาลูกน้อง Gen Y
  10. สรุป / ถาม-ตอบ

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้