หลักสูตรอบรม Coach มืออาชีพ

626 จำนวนผู้เข้าชม  | 


 หลักสูตรอบรม Coach มืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค

 หลักการและเหตุผล
         หัวหน้างาน คือ ผู้ที่ทำให้งานสำเร็จ โดยผ่านลูกน้อง ลูกน้องจะทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับการสอนมาดีแค่ไหน ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานมีหน้าที่ในการสอนงานลูกน้อง การสอนงานลูกน้องเป็นงานที่ให้คุณแก่หัวหน้าให้คุณแก่พนักงานและให้คุณแก่บริษัท วิธีการสอนงานที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ได้รับการฝึกฝนเรื่องการสอนงานมาอย่างดี นอกจากจะทำให้ลูกน้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างการยอมรับจากลูกน้อง ทำให้เกิดผลสำเร็จของหน่วยงาน ขวัญและกำลังใจที่ดีของลูกน้องเท่าที่ควร โดยมักอ้างว่าไม่มีเวลาสอนงาน เมื่อเกิดการทำงานผิดพลาดขึ้นก็มักจะโทษว่าลูกน้องทำผิด หัวหน้างานบางคนไม่อยากเห็นลูกน้องเก่งกว่าตน จึงไม่สอนงานลูกน้อง ลูกน้องบางคนก็มีความคิดที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องการสอนงานคือ คิดว่าถ้าได้รับการสอนงานแล้วจะทำงานหนักยิ่งขึ้นกว่าเกิด สิ่งต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ
     หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นสำหรับหัวหน้าที่จะต้องสอนงานลูกน้อง เพื่อเพิ่มทักษะการสอนงานให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอย่างดียิ่ง เพราะความเชื่อที่ว่าถ้ามีการสอนงานที่ดีจะทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสอนงาน
  2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถถ่ายทอดวิธีการทำงาน ประสบการณ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อลดความเสียหาย และความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
  4. เพื่อให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น

หัวข้อการสัมมนา
   1. แนวคิดในการบริหารการจัดการที่ประสบผลสำเร็จ / ลักษณะขององค์การที่ประสบผลสำเร็จ
   2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
       - จิตวิทยาการบริหารการจัดการ
       -
เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานและการสอนงาน
  3. ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน
       -
คนเราเรียนรู้ได้อย่างไร
       -
กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
       -
กฎต่างๆ ของการเรียนรู้
       -
ทำอย่างไรคนเราจึงอยากเรียนรู้
       -
จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
       -
คุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี
  4. ขั้นตอนในการสอนงาน
       -
วิธีการต่างๆ ในการสอนงาน
       -
ขั้นตอนที่สำคัญในการสอนงาน
       -
ข้อควรระวังในการสอนงาน
       - แบบฟอร์มเตรี่ยมการสอนงาน
       -
แบบฟอร์มใบย่อยงาน
  5. เทคนิคการสอนงานในห้องเรียน
       -
เทคนิคการบรรยาย
       -
เทคนิคการนำอภิปราย
       -
เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
  6. เทคนิคการสอนงานแบบ Coaching (การสอนแนะ)
  7. เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
  8. ฝึกปฏิบัติ
  9. ถาม-ตอบ / ประเมินผล

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้