หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา_อ.พลกฤต

490 จำนวนผู้เข้าชม  | 


หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา
(Analytical Thinking Development & Fishbone Diagram Tools)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล (Introduction)
                ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost) การบริหารงานเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพราะความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงการผลิตสินค้าหรือบริการได้เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องรู้วิธีการบริหารและสามารถจัดการได้เป็นอย่างดี การบริหารนั้นจะประกอบไปด้วย 4 M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่บริหารคน จะต้องบริหารอย่างไรให้คนทำงาน แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) ผังแสดงเหตุและผล เป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของปัญหา (ผล) กับปัจจัยต่างๆ (สาเหตุ) ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นผลลัพธ์ (ปัญหา) สาเหตุหลักหรือกลุ่มของปัญหาปัจจัยรอง และปัจจัยย่อย

วัตถุประสงค์  (Objective )
     1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างผังแสดงเหตุและผลเพื่อวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยเหตุและผล
     2. เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
     1. กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factors)
     2. ความหมายของปัญหา?
     3. ประเภทของปัญหา ปัญหาคืออะไร?
     4. หลุมพรางของความคิด (Box Thinking)
     5. กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm)
     6. การวิเคราะห์และจัดการปัญหา
         - ระบบการมองเห็น (Visual Display, Visual Control)
         - VFP (Visual Feedback Photography)
     7. ผังสาเหตุและผล Cause & Effect Diagram
         - พาเรโต 80:20
         - Why – Why Analysis
         - PDCA
         - Logic Tree
         - การค้นหาต้นเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
      8. การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แล้วตัดสินใจ
      9. การติดตามประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
      10. สรุปการเรียนรู้

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้