หลักสูตร การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate Development)_อ.พลกฤต

Last updated: 28 มี.ค. 2566  |  404 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

หลักสูตร การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate Development)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล
        การพัฒนาทักษะการทำงานไม่เพียงแต่พัฒนาหัวหน้างานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พนักงานระดับปฏิบัติการหรือผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาก็มีส่วนสำคัญวนการขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เช่นกัน ฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการก็จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อช่วยผลัหดันเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และช่วยยกระดับฝีมือการทำงานให้เป็นบุคคลที่มีทักษะ (Skills) รวมทั้งสร้างพฤติกรรม (Behavior) การทำงานใหม่ๆให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
         การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate Development) เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0  หรือเทคโนโลยีที่มีกี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธืภาพการทำงานสูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของของบทบาทหน้าที่การทำงาน
     2. เพื่อนำหลักคิดเชิงบวก การสร้างความสัมพันธ์ การบริหารเวลา และทักษะการคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เนื้อหาการบรรยาย
บทที่ 1: เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และเสริมสร้างทัศเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)
     - ทัศนคติและพฤติกรรมที่สำคัญในการทำงาน
     - สำรวจตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
     - กรณีศึกษา สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
บทที่ 2 : การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อมร่วมงาน (Effective Communication)
     - วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
     - ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร
     - หัวใจสำคัญของการสื่อสาร
     - Workshop เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
บทที่ 3 : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
     - การจัดการเวลาที่จำเป็นของการทำงาน
     - เทคนิคของนักบริหารเวลา
     - Workshop การสร้างความตระหนักในการบริหารเวลา
บทที่ 4 : ทักษะการคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน
     - การคิดอย่างเป็นระบบ
     - การสร้างเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     - Workshop การเลือกใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้