หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) _อ.พลกฤต

532 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล
          การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน
          หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ โดยการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ และการนำไป Implement

เนื้อหาการบรรยาย
ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างองค์กรกับการบริหารความเสี่ยง
บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
     1) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร)
     2) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร)
     3) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน)
     4) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)
     5) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน)
Workshop กิจกรรมกลุ่ม

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้