หลักสูตร 5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.พลกฤต

706 จำนวนผู้เข้าชม  | 


หลักสูตร 5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล
          ปัญหาของการทำงานมักจะเกิดขึ้นกับทุกองค์กร เพราะการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติจากหลายปัจจัย เช่น ปัญหาจากคน ปัญหาจากรระบบการทำงาน ปัญหาจากสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการทำงาน ทั้งนี้การที่จะแก้ไขปัญหาต้องผ่านการหาสาเหตุที่แท้จริง (Fact finding)  ผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติ (Adoption)
          5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ คือ หลักการในการแก้ไขปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การนำเครื่องมือต่างมาใช้ เช่น แผนผังก้างปลา การวิเคราะห์ 4 M   เป็นต้น

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ แล้วนำไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     2. เพื่อให้มีความเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา และนำเครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็น

เนื้อหาการบรรยาย
หลักการที่ 1  การสร้างทัศนคติที่ดีการทำงานทัศนคติมีผลกับชีวิตอย่างไร
     - คุณลักษณะ พฤติกรรมของผู้นำเชิงบวก
     - ปรับทัศนคติ วิธีลด ละ เลิก การใช้ชีวิตที่คิดลบ
     - Workshop Trust The Process (15 นาที)
หลักการที่ 2  การทราบถึงปัญหาก่อนเพื่อหาแนวทางไขปัญหา
     - ปัญหาคืออะไร
     - ประเภทของปัญหา
     - ใครมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา?
     - สไตล์ผู้นำแต่ละประเภท
     - Workshop ค้นหาผู้นำแต่ละสไตล์ (20 นาที)
หลักการที่ 3  การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา  การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา
     - การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของงาน
     - การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น 5W1H , Why-Why analysis, แผนผังก้างปลา
     - Workshop ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (30 นาที)
หลักการที่ 4  การบริหารงาน และการสื่อสาร
     - 4 ทักษะในการบริหารงาน
     - ทักษะการสื่อสารการทำงานด้วยหลัก Ho-Ren-So
     - Workshop การสื่อการตามหลัก HO-REN-SO (การรายงาน การประสานงาน การปรึกษา) 20 นาที)
หลักการที่ 5 การยกระดับการประชุมเพื่อการทำงานร่วมกัน (Implement)
     - การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision)
     - การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking)
     - ทักษะการนำเสนอในที่ประชุม
     - การวางแผนงานตามหลัก PDCA
     - Workshop การทำงานเชิงรุกตามหลัก PDCA ( 30 นาที)

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้