หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน_อ.พลกฤต

508 จำนวนผู้เข้าชม  | 


หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
(Leadership for Supervisors)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล (Introduction)
         ความสำเร็จของงานโดยส่วนใหญ่ขององค์กรมาจากหัวหน้างาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากหัวหน้างานไม่ทำหน้าที่ของหัวหน้างาน หรือให้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ควรทำก็สามารถทำให้ผลงานนั้นออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (Willis Towers Watson) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลกได้สำรวจอัตราการลาออกของพนักงานอันดับต้นๆล้วนมาจากหัวหน้างาน โดยเผยว่าสาเหตุหลักมาจากหัวหน้าใช้อำนาจหน้าที่ในการทำงานร่วมกับลูกน้องโดยขาดภาวะความเป็นผู้ กล่าว คือ ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการทำให้งานนั้นสำเร็จ และต้องมีภาวะผู้นำ สามารถนำ (Leading) ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้อำนาจในการสั่งการอย่างเดียว ต้องมีศิลปะในการบริหารงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การให้ความสำคัญกับคน เพราะงานจะสำเร็จได้ต้องมาจากผู้นำต้องได้ใจลูกน้องก่อน นั่นคือ ผู้ที่ที่มีภาวะผู้นำ

วัตถุประสงค์ (Objective)
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บาทบาทความมีภาวะผู้นำ สามารถนำ(Leading)ผู้อื่นให้งานสำเร็จได้ภายใต้สถานการณ์กที่แตกต่างไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ Knowledgebase เพื่อบริหารงาน บริหารคน การคิด การตัดสินใจในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
     1. ความหมายของผู้นำ และภาวะผู้นำ
     2. บทบาทผู้นำในศตวรรษที่ 21
     3. Workshop 1: บาทบาทที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
     4. ตรวจสอบความเป็นผู้นำด้วยแผนภูมิความคิด
     5. ทักษะที่จำเป็นในการทำงานเชิงรุก
     6. Workshop 2: กิจกรรมการทำงานเชิงรุก (กรณีศึกษา)
     7. เทคนิคการฟัง และการควบคุมอารมณ์ของผู้นำ
     8. เป้าหมายหมายกับความเป็นผู้นำ
     9. Workshop 3: กิจกรรมการฟังด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อค้นหาเป้าหมาย
     10. การพัฒนาภาวะผู้นำ
          - ผู้นำเชิงคุณลักษณะ
          - ผู้นำเชิงพฤติกรรม
          - ผู้นำตามสถานการณ์
          - ผู้นำเชิงบูรณาการ
     11. Workshop 4: รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้ โดยกรณีศึกษา    
     13. เทคนิคการวางแผนงาน การประสานงาน การสื่อสาร การบริหารเวลา การสร้างผลลัพธ์
     14. สรุปการเรียนรู้

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้