หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการไขปัญหาที่หน้างาน_อ.พลกฤต

443 จำนวนผู้เข้าชม  | 


หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการไขปัญหาที่หน้างาน

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล (Introduction)
          ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost)  ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก(Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด
          ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
Mouule 1  ต้องเริ่มคิดวางแผน และทราบถึงปัญหาก่อนจึงจะหาแนวทางไขปัญหา
      - ปัญหาคืออะไร
      - ประเภทของปัญหา
      - ใครมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา?
      - สไตล์ผู้นำแต่ละประเภท
Module 2 การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา  การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา
     - การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของงาน
     - การให้ความสำคัญกับหน้างาน 3 Gen (GENBA,GENBUTSU,GENJISU)
     - ประเภทเครื่องมือ เช่น 5W1H,Why-Why analysis, Work flow analysis,7 QC tools
     - Workshop การค้นหาและคัดเลือกปัญหาและเลือกข้อมูล
     - Workshop ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และนำปัญหานั้นไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
Module 3 การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล (Implement)
     - การเขียนโครงการเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และการนำเสนอโครงการ
     - แนวทางของการตัดสินใจ
     - การติดตามงานโดยใช้ P-D-C-A
     - Workshop แนวทางการตัดสินใจในโครงการที่จะแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้