หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.พลกฤต

692 จำนวนผู้เข้าชม  | 


หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Communication Skills Coordinated effectively)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล (Introduction)
           การสื่อสารถือเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันของการทำงาน หากมีการสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจ ผู้รับสารยอมรับนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์นั้นเกิดมามีความแตกต่างกัน การรับรู้ก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นหากเราสามารถเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เราจำเป็นต้องมีทักษะ และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสื่อสารให้คนแต่ละประเภทนั้นเข้าใจ และสามารถเข้าถึงในสิ่งที่เขาเหลานั้นมีความแตกต่างกัน
          หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนในแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน รมถึงวิธีการต่างในการประสานงานเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงานหรือสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง ฝึกทักษะสื่อสารด้วยการพูด หลังของการฟัง หลักของการตั้งคำถาม เพื่อนพไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
      1. กรอบแนวคิดการสื่อสาร และการประสานงาน
      2. การเรียนรู้ธรรมชาติของคน
      3. การสำรวจตนเองด้วยหน้าต่าง 4 บาน
      4. Workshop 1: การสำรวจตน Point of You
      5. 5 ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร
      6. การสร้างมนุษยสัมพันเพื่อส่งเสริมในการทำงาน
      7. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
      8. เรียนรู้คน 4 ประเภทด้วยหลักการปรับตัวเพื่อการทำงานกับผู้อื่นด้วย
      9. Workshop 2 : การบริหารและร่วมงานกับคน 4 กลุ่ม
      10. การบริหารความขัดแย้งในการบริหารงาน
      11. หลักสำคัญของการทำงานร่วมกัน วินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่องาน
      12. การประสานงานผ่านเครื่องมือพิเศษโดยนำหลัก HO-Ren-So
      13. Workshop 3: กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ (แย่งกลุ่ม)
      14. การสร้าง Commitment ร่วมกันในการทำงาน
      15. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้