หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ

367 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ
(Development and management skills for Leader)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล (Introduction)
          องค์กรที่ประสบผลสำเร็จได้ล้วนเกิดจาก Key Man หรือคนที่เป็นหัวหน้างานในการบริหารงานที่ต้องอาศัยความรู้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการบริหารคน แต่การเป็นหัวหน้างานนั้นย่อมไม่มีใคร Perfect หากปราศจากการรู้จักตนเอง โดยต้องรู้ใช้ความรู้ทักษะการทำงานต่างเช่น การประชุมงาน การบริหารจัดการคนให้คนทำงาน ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน จัดคนให้เหมาะกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคี สามารถวางแผนแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้ทีมงานเดินไปสู่เป้าหมายด้วยการสร้างผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  (Objective)
      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้แจงหัวข้อในการประชุมอีกทั้งสามารถเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อนำประเด็นที่สำคัญไปบริหารคน และบริหารงาน
      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การจัดการบุคลากรและโครงสร้างองค์กรได้
      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ทำให้ทีมสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย
      4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการอบรม ชี้นำบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำงานได้

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
     1. ภาพรวมแนวคิด และบทบาทของผู้นำ
     2. ลักษณะของผู้นำ 4 ประเภท
     3. ระบบความคิดของผู้นำยุคใหม่ Digital Disruption
     4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational   leadership)
     5. การสร้างผู้นำ 4 เก่ง
     6. ผู้นำกับการประชุมงานเพื่อติดตามงาน
     7. การวิเคราะห์คน 4 ประเภท เพื่อสร้างแนวทางการบริหารคน บริหารงาน
     8. ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
     9. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานเป็นทีม
     10. การตั้งเป้าหมายของทีม และการบริหารทีม
     11. การพัฒนาความรู้สู่ทีมงานเชิงประจักษ์
     12. เทคนิคการจัดการแก้ปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างความเข้าใจให้ทีมงานแก้ไขปัญหางานได้เบื้องต้น ด้วยการมอบอำนาจการคิดและตัดสินใจ
     13. การติดตามประเมินผลและบริหารงานด้วย Follow Model
     14. สรุป/ถาม-ตอบ

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้