หลักสูตร ทักษะการสอนงานด้วยหลักการโค้ชชิ่ง_อ.พลกฤต

470 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

หลักสูตร ทักษะการสอนงานด้วยหลักการโค้ชชิ่ง

(Coaching Skill)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

หลักการและเหตุผล (Introduction)
           การโค้ช เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถดึงศักยภาพของผู้นำเพื่อนำมาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การโค้ชเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ช (Coach) และผู้ที่ได้รับการโค้ช (Coachee) เพื่อให้ผู้ที่ถูกโค้ชนั้นได้ไปให้ถุงจุดหมาย
          Coaching Skill เป็นทักษะที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมีทักษะในการโค้ช การสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความไว้วางใจทำให้ผู้ใต้บังบัญชาเกิดศรัทธาและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทำให้เกิดกระบวนการสื่อสาร สร้างพื้นที่ความปลอดภัยทำให้งานนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายด้วยความสามารถของผู้ที่ถูกโค้ชเอง

วัตถุประสงค์ (Objective)
     1. เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมเข้าใจในกระบวนการโค้ช และดึงศักยภาพและเป้าหมายของผู้ที่ถูกโค้ชออกมาด้วยแผนงานอย่างมีเป้าหมาย (SMART GOAL)
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกคิดและรับฟังอย่างเป็นระบบไม่ตัดสินผู้ที่ถูกโค้ชอย่างเข้าใจ และสามารถสร้างทางเลือก (Option) ให้ผู้ที่ถูกโค้ชได้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างไร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
     1. ความหมายและที่มาของหลักการโค้ช (Coaching)
     2. ทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช
     3. การสร้างความเชื่อใจไว้วางใจ (Rapport Building for Coach)
     4. เทคนิคการโค้ช ผ่านเครื่องมือ PERMA
         - P-Positive Emotion
         - E-Engagement
         - R-Positive Relationships
         - M-Meaning
         - A-Accomplishments
      5. การโค้ช(Coaching) ด้วย GROW Model
      6. การตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal
      7. สรุปการเรียนรู้

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้