หลักสูตร Modern Communication and Coordination Development

496 จำนวนผู้เข้าชม  | 


Modern Communication and Coordination Development
 “การสื่อสารและการประสานงาน หัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร”


หลักการและเหตุผล
            ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ การสื่อสารประสานงานนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร หากภายในองค์กรล้วนแต่เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารประสานงาน ก็จะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือ และ ความไว้วางใจที่ลูกค้ามอง เพราะ ฉะนั้น การสื่อสารประสานงานนั้น จึงถือเป็นตัวแปรหลัก ที่องค์กรสมัยใหม่ต้องมองและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง    
            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสารและการประสานงาน เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค์การสื่อสารที่องค์กรประสบ เข้าใจถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาด ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะและวิธีการสื่อสารที่จำเป็นเพื่อสร้างวิธีการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมระดมสมองประยุกต์การสร้างสรรค์มิติใหม่ขององค์กร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลวทั้งในและนอกองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของคนแต่ละประเภท ที่เราจำเป็นต้องสื่อสารด้วย
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิค วิธีการ และทักษะ ที่จะให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 สร้างแนวทางการสื่อสารประสานงานสมัยใหม่....เพื่อสรรค์สร้างองค์กรที่มีคุณภาพ
1. แนวทางการสื่อสารประสานงานในโลกธุรกิจสมัยใหม่
    - ปรับเปลี่ยน
    - ถูกเปลี่ยน
2. ความคิดและทัศนคติสำคัญของการสื่อสารประสานงานในโลกธุรกิจสมัยใหม่
3. กิจกรรม Workshop มองใหม่....เปลี่ยนความคิดสร้างการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
4 ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารประสานงานเกิดความผิดพลาด
    - ความหลากหลายของช่วงอายุ
    - พฤติกรรมแต่ละบุคคล
5 กิจกรรม Workshop “ ปฏิวัติ “ การสื่อสารประสานงาน..... สู่องค์กรสมัยใหม่
6 พฤติกรรมการสื่อสารของคน 4 ประเภท ที่จำเป็นต้องรู้ !!!
    - พฤติกรรมของแต่ละประเภท
    - ลักษณะการสื่อสาร
7 กิจกรรม Workshop : รับมือกับพฤติกรรมการสื่อสารของคน 4 ประเภท...ได้อย่างอยู่หมัด
Module 2 : สร้างสรรค์วิธีการสื่อสารประสานงานสมัยใหม่....สร้างหัวใจสำคัญให้กับองค์กร
8. ลืม !!! การสื่อสารประสานงานแบบเดิมๆ....สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับองค์กร
9. องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยการสื่อสารประสานงานนั้นสัมฤทธิ์ผล
    - การใช้วัจนภาษา
    - การใช้อวัจนภาษา
10. ทักษะ 4 ประการที่จะช่วยเสริม….การสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
    - การฟังอย่างเข้าใจ
    - การพูดอย่างสร้างสรรค์
    - การอ่านอย่างเข้าถึง
    - การเขียนอย่างมีจริต
11. กิจกรรม Workshop “สื่อสารประสานงานให้ได้ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ”
12. กรณีศึกษา การสื่อสารประสานงานบนพื้นฐานความคิดที่ถูกต้อง !!!
    - กรณี ขอความร่วมมือ
    - กรณี เกิดความขัดแย้ง
    - กรณี เกิดปัญหากับลูกค้า
13. จิตวิทยา” กุญแจแห่งการสื่อสารประสานงานด้วยหลักการ H I P O
14. กิจกรรม Role Play การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์...เพื่อสร้างการทำงานสมัยใหม่
15. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการสื่อสารประสานงาน
16. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้