หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาบนพื้นฐาน 5W2H

621 จำนวนผู้เข้าชม  | 


ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาบนพื้นฐาน 5W2H
Analytical and Problem Solving Skills based on 5W2H

 
หลักการและเหตุผล
            ภาวะวิกฤตในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของภาวะวิกฤตอยู่ในระดับไหน ย่อมจะมีความจำเป็นและต้องให้ความสำคัญในการจัดการภาวะวิกฤตให้เบาบางลงหรือหมดไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตที่เกิดกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับมือวิกฤตทางโทรศัพท์ ต่อหน้าลูกค้าและทาง Social Media เป็นต้น เป็นเพราะสาเหตุหลักๆก็คือ พื้นฐานทักษะของการคิดเชิงระบบไม่ดีพอ เช่นมองภาพรวมไม่เป็น และความมีเหตุผล ส่งผลในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน แต่ถ้าอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหาด้วยการตั้งคำถามตามหลัก 5W2H ด้วยการตั้งคำถามในการสำรวจปัญหาและแนวทางการแก้ไขโดยการท้าทายด้วยคำถาม 5W2H จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหา ได้เกือบทุก รูปแบบ โดยเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ และทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการลงลึกด้วยการตั้งคำถาม 5-Why Analysis โดยเป็นการคิดเชิงตรรกะ เพื่อค้นหาคำตอบที่เป็นความเป็นจริง หรือที่เป็นสิ่งที่สำคัญ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยเป็นการคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเรียบเรียงใหม่ให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. ทำให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์นั้น
2. ใช้เป็นฐานความรู้ในการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาบนพื้นฐาน 5W2H
3. ทำให้สามารถจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์
4. ทำให้เราสามารถรับมือวิกฤตกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
1. กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ปัญหา
    - Analytical Thinking : การคิดเชิงวิเคราะห์ (คิดภาพรวมให้เป็น)
    - Logical Thinking : การคิดเชิงตรรกะ (คิดมีเหตุและผล)
    - Creative Thinking : การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Workshop)
2. การวิเคราะห์ปัญหาตามหลัก 5W2H
    - การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค 5W2H
    - การวางแผนปัญหาด้วยเทคนิค 5W2H
3. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค 5W2H
    - การตั้งคำถาม : 5W2H (Workshop)
    - การตั้งคำถาม : 5-Why Analysis (Workshop)
    - การตอบคำถาม : ตรงประเด็นได้ใจความ (Workshop)
4. การวางแผนปัญหาด้วยเทคนิค 5W2H
    - การตอบคำถาม : แผนปฏิบัติการ - Action Plan (Workshop)
5. ข้อควรตระหนักผลลัพธ์ที่ได้จาก Action Plan
    - ทำไมต้องทำ ? --> Why
    - แน่ใจหรือว่าทำแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ? --> How much
6. สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้