หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

Last updated: 28 มี.ค. 2566  |  845 จำนวนผู้เข้าชม  | 


ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
Creative Thinking & Work Motivation     

 วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


หลักการและเหตุผล
      ในการทำงานทุกวันนี้ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องที่พนักงานและคนทำงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน ตำแหน่งหน้าที่การงานแบบใด มีความจำเป็นที่จะต้องมีมุมมองและมีความคิดแบบนอกกรอบได้ เป็นเพราะว่ายุคทัศน์ของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์ต่างๆรอบด้าน รอบตัวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ถ้าพนักงานทุกคนไม่มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ที่จะมีการคิดหรือฝึกคิดในเชิงนอกกรอบได้ จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่เชื่องช้า ไม่ทันการณ์ ทำให้มีผลเสียมีผลกระทบต่อการทำงาน ในทุกๆระบบ เพราะว่าการคิดแบบนอกกรอบเป็นการปรับสภาวะความคิดให้ตามทันกับสถานการณ์ที่เกิด หรือกำลังจะเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน และในอนาคต ไม่ยึดติดความคิด หรือการทำงานที่มีรูปแบบเดิมๆ กรอบกระบวนการทำงานเดิม จนไม่กล้าที่จะคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ และเป็นการส่งต่อทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เกิดการประสานงานอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิผล สิ่งต่างๆที่กล่าวข้างต้นนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนรู้ และฝึกคิดแบบความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งมีอยู่ครบถ้วนในหลักสูตรที่พนักงานจะได้รับจากการฝึกอบรม  

วัตถุประสงค์
1. มีทัศนคติที่ดีต่อการคิดแบบนอกกรอบ และในเชิงสร้างสรรค์
2. เกิดทักษะความรู้ และความเข้าใจ ในเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เกิดการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ทั้งในด้านความคิด และพฤติกรรรมที่เป็นรูปแบบในสิ่งที่องค์กรต้องการ มีความชัดเจนในเป้าหมายและการทำงาน
4. ได้มีการเรียนรู้ วิธีการและแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันท่วงที

หัวข้อการบรรยาย
1. ทำไมความคิดสร้างสรรค์ถึงสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
Workshop : Creative Thinking Problem
2. การเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิดเห็น และความเป็นจริง
3. ปัญหาทางความคิดในการทำงานแบบเดิมๆ
4. ระบบกระบวนการคิดของสมองอย่างเป็นระบบ
5. พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
6. ความคิดมิติพื้นฐานที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
7. มิติที่ 1 : Paradigm Shift Thinking (ความคิดนอกกรอบ)
8. เทคนิคการคิดนอกกรอบ
Workshop : Paradigm Shift Activity (คิดนอกกรอบ)
9. มิติที่ 2 : Positive Thinking (ความคิดเชิงบวก)
10. เทคนิคการมองปัญหาให้เป็นโอกาส
Workshop : Positive Thinking Activity
11. มิติที่ 3 : Synthetic Thinking (ความคิดเชิงสังเคราะห์)
12. เคล็ดลับของการคิดเชิงสังเคราะห์
Workshop : Synthetic Thinking Activity
13. เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างง่าย
14. การใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
15. การสร้างแรงจูงใจ และพลังขับเคลื่อนในการทำงาน

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้