หลักสูตร Problem Solving & Decision Making Skill in Action

449 จำนวนผู้เข้าชม  | 


Problem Solving & Decision Making Skill in Action
ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ


หลักการและเหตุผล
               การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา  แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง  การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้

วัตถุประสงค์
1. สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ
2. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 :  Thinking Skill in Action
      - การคิดอย่างเป็นระบบที่จะต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
      - มิติที่ 1 : Analytical Thinking
      - มิติที่ 2 : Logical Thinking
      - มิติที่ 3 : Creative Thinking : Workshop
Module 2 : Learning in Action for Problem Solving
      - ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)
      - ระบุสาเหตุของปัญหา --> Cause
        Workshop : Note Diagram
      - ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause
        Workshop : Relation Diagram
      - ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา -->Root Cause
        Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)
Module 3 : Learning in Action for Decision Making
       - พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure
          Workshop :  Tree Diagram
       - ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก
          Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)  
                            2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)
      - ตรวจวัดความก้าวหน้า
      -กำหนดจุด PNR (Point of No Return)
      -ทางเลือกสำรอง (Scenario Alternative)
Module 4 : Learning in Action for Managerial Problem
      - การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ
      - ปัญหา : ประจำ ,ไม่สม่ำเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ
***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้