หลักสูตร 5Q for High Effective Work

409 จำนวนผู้เข้าชม  | 


5Q for High Effective Work
5Q เพื่อความสำเร็จของงาน

วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


หลักการและเหตุผล
       5Q  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารงานของหัวหน้างานและการทำงานของพนักงานทุกระดับ การมี 5Q จะช่วยให้การงานประสบความสำเร็จอันจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยหลักการ การเรียนรู้ มีความเข้าใจและซึมซับความฉลาดและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้านเพื่อความสำเร็จของงาน กลายมาเป็นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยการทำงานที่เป็นเลิศ อันจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น  อันจะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างสูงสุด
       ทั้งนี้รูปธรรมความสำเร็จขององค์กรวัดได้จากคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ทำงานควรได้รับการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำความสามารถมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายในได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการเสริมสร้างความฉลาดและพัฒนาความสามารถทั้ง 5 ด้านเพื่อความสำเร็จของงาน
2. สามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายของรวมถึงเข้าใจตนเองว่าแต่ละท่านมี5Q  (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) ในระดับไหน อย่างไร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นเลิศ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ 5Q ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 :  Concept & Principle of Quotient (Q)
     - Q คืออะไร และทำไมถึงสำคัญกับการทำงาน
     - Q ที่พนักงานควรมี และQ ไหนที่ควรมีในการทำงาน
     -  5Q ที่เข้าใจในตนเองว่าควรมีในระดับไหนเพื่อความสำเร็จของงาน
     - การพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ)
Module 2 :  Intellectual Quotient (IQ)
     - ขีดความสามารถของบุคคล --> ความรู้ (Knowledge)
     - พื้นฐานทักษะความคิดที่สำคัญในการแก้ปัญหา
     - ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
     -  Workshop : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
Module 3 :  Emotional Quotient (EQ)              
     - สูตรสำเร็จของการจัดการอารมณ์เชิงลบของงตนเอง
     - Check List ผลการควบคุมอารมณ์
     - แบบบันทึกอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
     -  ทำบัญชีรอยยิ้ม (ฝาก – ถอน)
        Workshop : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเอง
Module 4 :  Adversity Quotient (AQ) 
     -   คุณลักษณะของบุคคลในองค์กรเมื่อเผชิญวิกฤติ
     -   องค์ประกอบทั้ง 4 ที่ใช้ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ
     -   สูตรสำเร็จของการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
     -   Workshop : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
Module 5 :  Output Quotient (OQ)
     -   วงจรการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานแบบ PDCA
     -   การวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานแบบ “3ร”
     -   การแสดงผลงานที่มีคุณค่าในการทำงานแบบเชิงรุก   
     -   Workshop : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
Module 6 :  Spiritual Quotient (SQ) 
     -   ความฉลาดทางศีลธรรม --> จริยธรรม
     -   หลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องจริยธรรม
     -   สูตรสำเร็จการเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี
     -   Workshop : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี
Module 7 : 5Q Application on Task
-   วิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนถึงความเข้าใจตนเอง 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) 
-   เทคนิค 5Q สร้างความพึงพอใจในงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
-   การประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานและการดำเนินชีวิต
-   Conclusion : 5Q for Effective Work

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้