หลักสูตร การสร้างทีมงานโดยอาศัยภาวะผู้นำ

341 จำนวนผู้เข้าชม  | 


การสร้างทีมงานโดยอาศัยภาวะผู้นำ
(Team Building Through Leadership)


หลักการและเหตุผล
      ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ ต้องอาศัยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ..... ซึ่งในการสร้างทีมงานนั้น  จะต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี ไม่เน้นความเป็นทีม เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวน เกิดความสับสนทั่วองค์กร และ....ในที่สุด จะนำมาซึ่งความแตกสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้
      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ หัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ ได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่สามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ โดยผ่านการทำกิจกรรม และ Workshop

วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างทีมโดยอาศัยภาวะผู้นำ
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: Team Building Framework
1. ความสำคัญของการบริหารคน และ ทีม
    - ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคน และ ทีม ที่จำเป็นต้องทราบ
    - ทำไม Teamwork จึงไม่ Work
    - บริหารงานผ่านทีม
2. กิจกรรม “วงกลมแห่งพลังของทีมงาน” – เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาของทีม ฝึกความเป็นผู้นำ และผู้ตาม รวมถึงการฝึกทักษะการทำงานของแต่ละคน พร้อมให้แต่ละทีมนำเสนอความคิดจากกิจกรรม
3. ลักษณะของทีมงานที่ดี การทำงานร่วมกัน และ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
    - ลักษณะของทีมที่ดี
    - อุปสรรคของทีม และ การเอาชนะอุปสรรค
    - การสร้างประสิทธิภาพของทีมงาน
    - ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
Module 2: Team Efficiency and Development
4. ความสำคัญของลูกทีม และ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
    - ความสำคัญของสมาชิก
    - เรียนรู้ และ เข้าใจ ประเภทและพฤติกรรมของลูกน้อง
    - การสร้าง และ รักษาสมาชิกที่ดี
    - วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของลูกน้อง ทั้งความเก่ง และ ความดี
    - กิจกรรม: วิเคราะห์ลูกน้อง
5. การเข้าใจในพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมงาน และ การบริหาร และ การพัฒนา ลูกน้องให้ได้คนเก่ง คนดี มีความซื่อสัตย์ และจริยธรรม
    - ความแตกต่างระหว่างบุคคล
    - การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของสมาชิก
    - และ การพัฒนาศักยภาพลูกน้อง
    - กิจกรรม: สร้าง และ พัฒนาสมาชิก ให้เก่งและดี (รวมถึงทัศนคติ)
Module 3: Leadership Style and Team Champion
6. กิจกรรม : คุณเป็นผู้นำที่สไตล์การบริหารทีมแบบใด- เรียนรู้สไตล์ผู้นำ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพนักงาน และ สถานการณ์
7. รูปแบบของหัวหน้า และการปรับตัวเข้าหาลูกน้อง เพื่อสร้างสุดยอดแห่งทีม
8. เทคนิคการทำงานอย่างไรให้เป็นทีมแห่ง Champion
9. กิจกรรม “องค์กรจะอยู่หรือพัง” -กิจกรรมที่เน้นให้ทุกคนมองภาพรวมขององค์กรและทีมงานเพื่อให้เห็นปัญหาร่วมกัน
Module 4: Action Plan
10. ทำ Action Plan
11. สรุป คำถาม และ คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689,086-336-2702 dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้