หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

361 จำนวนผู้เข้าชม  | 


การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร
(Teamwork Excellence)


หลักการและเหตุผล
       การทำงานภายในองค์กรจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานของตนเอง เพราะการทำงานไม่สามารถทำหรือคิด พร้อมทั้งดำเนินการได้เพียงคนเดียว แต่ในความเป็นจริงการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือทั้งความคิด การปฏิบัติ การติดต่อประสานงานกับคนอื่นตลอดเวลา ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะสามารถนำพาหรือผลักดันองค์กรให้ไปแนวทางที่ตั้งเป้าไว้ได้ การทำงานเป็นทีมไม่ใช่หมายความเพียงแค่ว่าต้องมีคนหลายๆ คนมาร่วมกันจึงเป็นทีมได้ แต่การที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นมาอยู่รวมกันก็นับว่าเป็นทีมงานแล้วเช่นกัน
      ดังนั้น หลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีม ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันภายในทีม การยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่ต้องมาอยู่ร่วมกันทำงานภายในทีม และองค์ประกอบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะประสานงานหรือจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไรให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะตามมาได้ โดยจะเน้นจากกิจกรรมหรือ Workshop ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อการฝึกปฏิบัติภายในห้อง และนำข้อคิดที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบเป็นทีม
2. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
3. เพื่อต้องการให้ได้เรียนรู้ถึงหลักการและจิตวิทยาการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือภายในทีม
4. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดมุมมองแนวคิดแบบใหม่ในการทำงานภายในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา :
1. ทัศนคติกับการทำงานภายในองค์กร - ให้ทุกคนถ่ายทอดความรู้สึกของการทำงานภายในองค์กรเพื่อรับทราบถึงทัศนคติต่อองค์กร
2. กิจกรรม Workshop “การพัฒนาทัศนคติของการทำงาน”
3. 3 ป. กับการพัฒนาตนเอง
4. อิทธิพลทางความคิด
5. มนุษยสัมพันธ์กับการทำงาน
6. ความหมายและความสำคัญของทีม
7. องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม
8. กิจกรรม “องค์กรจะอยู่หรือพัง” -กิจกรรมที่เน้นให้ทุกคนมองภาพรวมขององค์กรและทีมงานเพื่อให้เห็นปัญหาร่วมกัน
9. การพัฒนาความสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน
10. กิจกรรม Role Play บทบาทสมมติเกี่ยวกับการทำงานภายในองค์กร – ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้เห็นถึงปัญหาของการทำงานของตนเอง และเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
11. ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล
12. การสื่อสารและการประสานงาน
13. กิจกรรม “ทักษะการสื่อสารการสั่งงาน”
14. ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งในการทำงาน
15. กิจกรรม “วงกลมแห่งพลังของทีมงาน” – ให้แต่ละทีมทำงานที่วิทยากรได้มอบหมาย เพื่อให้เห็นถึงความเป็นผู้นำการทำงานและการแก้ปัญหาของการทำงานเป็นทีม อีกทั้งได้เห็นทักษะการทำงานของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน พร้อมให้แต่ละทีมนำเสนอความคิดจากกิจกรรมที่ได้
16. สรุปการบรรยายและกิจกรรมทั้งหมดและถามตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689,086-336-2702 dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้