หลักสูตร Strategic Management Transformation to 4.0

379 จำนวนผู้เข้าชม  | 


Strategic Management Transformation to 4.0
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงยุค  4.0


หลักการและเหตุผล
        เป็นความจริงที่ผู้บริหารที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงานในเชิงกลยุทธ์แบบมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานภายใต้พลวัตรแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งในยุคเศรษฐกิจถดถอย และยุค4.0 ทักษะระดับสูงในการบริหารลงถึงระดับเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก จะต้องผ่านการฝึกฝนจนทำให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งจะต้องมีวิสัยทัศน์มองในภาพรวมสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมระดับองค์กรไปจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ได้ หาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล ประกอบกับมีมุมมองต่อแนวคิดการบริหารงานที่หลากหลาย มีความเข้าใจถึงโลกทัศน์ของความคิด  แต่ละวิธีการเป็นอย่างดี ทำให้เห็นถึงความแตกต่างที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   

หัวข้อการบรรยาย
1. กระบวนทัศน์ในยุคธุรกิจตั้งแต่อดีตถึงอนาคตเพื่อเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์
2. วิเคราะห์มุมมองของแนวคิดการบริหารในเชิงกลยุทธ์ที่มาของแต่ละยุคธุรกิจ
Workshop : ทำไมถึงเป็นกระบวนทัศน์เฉพาะของแต่ละยุคธุรกิจ
3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการจัดการ / การบริหาร ที่จำเป็นต้องรู้ มี และเป็น (เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารเชิงกลยุทธ์)
4. แนวคิดและนิยามความหมายที่ถูกต้องในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
5. วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างมีระบบแบบแผน
6. วิเคราะห์เจาะลึกแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่ใช้กับการบริหารงาน
Workshop : วิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์ SWOT Analysis
7. วิเคราะห์ระดับของกลยุทธ์ตั้งแต่องค์กรไปจนถึงปฏิบัติการยุค 0 (เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์)
8. วงจรธุรกิจในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารให้ถูกทางและถูกต้อง (ถึงแม้อยู่ในยุคเศรษฐกิจถดถอย)
9. กลยุทธ์การขยายวงจรธุรกิจให้ไปในทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Scalloped Pattern)
Workshop :  Strategic Management - Case
10. ประเภทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ว่าจะใช้แนวทางและจะจัดการอย่างไร
11. สรุปทบทวนบริบท และถาม - ตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689,086-336-2702 dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้