หลักสูตร Team Building

724 จำนวนผู้เข้าชม  | 


Team Building
“TOGETHER WE CAN”


หลักการและเหตุผล
       ความสำเร็จขององค์กร มิได้มาจากความสามารถของผู้บริหาร พนักงาน หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หากเกิดจากการประสานงานและร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งความสำเร็จองค์กรมากกว่าตนเอง โดยอาศัยหลักการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศ (Teamwork Excellence) ที่ต้องเริ่มจากการที่ทุกคนต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงจะเกิดความร่วมมือร่วมใจในการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
       หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อโดยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม  ผ่านรูปแบบกิจกรรม Workshop และ กิจกรรม Team Building ที่ต้องช่วยกันคิด วิเคราะห์ วางแผน และ สื่อสารประสานงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จนเกิดความรักและความผูกพัน เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน  เพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้เข้าใจความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และความสำคัญของกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีม
4. เพื่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กรให้เกิดการประสานงานที่ดีต่อไปเมื่อกลับไปปฏิบัติงานจริง

หัวข้อการบรรยาย
1. เน้นถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีที่มีผลต่อตนเองและองค์กร
    - ความสำคัญของทัศนคติ (Attitude)
    - แค่เปลี่ยนวิธีคิด คุณก็จะเปลี่ยนชีวิตตนเอง
2. ICE – Breaking : ละลายพฤติกรรม + สร้างสัมพันธ์ + เตรียมความพร้อม
3. กิจกรรมสร้างบ้านในฝัน
4. การแบ่งงาน
5. Time Management
6. การจัดการเรื่องบุคคล (People Management)
7. ทัศนคติต่อองค์กร (Attitude)
8. การช่วยเหลือ สนับสนุน (Support + Service)
9. ระดมความคิดเห็น (Brain Strom)
10. การทำงานเป็นทีม
11. กิจกรรมเสียงกระซิบจากหัวใจ
12. สร้างทัศนคติที่ดี
13. Relationship
    - การสร้างขวัญและกำลังใจ
    - People Management Tip
14. สรุปกิจกรรม

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้