หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ

Last updated: 28 มี.ค. 2566  |  364 จำนวนผู้เข้าชม  | 


การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


หลักการและเหตุผล
        ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสาร หรือจดหมาย Email  เนื่องด้วย จดหมายและ Email เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงหรือยืนยันข้อความต่างๆ ที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้ นอกจากนี้ Email ยังเป็นวิธีการสื่อสารที่นับวันจะเพิ่มอิทธิพลต่อการใช้ในทางธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีการตกลงทางธุรกิจ
       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจในหลักการและเทคนิคในการเขียน E-Mail ที่ดี
2. เพื่อเรียนรู้รูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นการเขียน E-Mail, จดหมาย และบันทึก
3. เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ควรเขียน และไม่ควรเขียนใน E-Mail
4. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและกลยุทธ์ในการเขียนในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้อง

หัวข้อการบรรยาย
1. มาตรฐาน (Standard)
    - จุดมุ่งหมายของการสื่อการเขียน (Business writing purpose)
    - ความสำคัญและหลักการในการ “เขียนที่ดี” เชิงธุรกิจ (Effectiveness of business writing)
    - มาตรฐานการพัฒนา และ ขั้นตอน การ “เขียนที่ดี” (Basic for good business Writing skills)
    - เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อการ “เขียนที่ดี” (English business writing Technic)
2. กลยุทธ์ (Strategies)
    - กลยุทธ์ และ กระบวนการ “นักเขียนที่ดี” (Standard and  process of  good writing strategies)
    - รูปแบบการเขียน “จดหมาย” “บันทึก” และ “E-mail”  (Standard  Patterns of Letter,  Memo  and  E-mail)
3 กรณีศึกษากลุ่ม และ ฝึกปฏิบัติ (Group Case Study / Workshop)
    - ฝึกปฏิบัติกลุ่ม (Group Case Study)
    - การนำเสนอผลงาน (Presentation)
    - การประเมินผล (Analysis)
4. สรุปผล - คำถาม / คำตอบ (Conclusion - Q & A)

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้