หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการยุค 4.0

639 จำนวนผู้เข้าชม  | 


เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการยุค 4.0
(Smart Secretary and Administration System 4.0)

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


หลักการและเหตุผล
            จากอดีต...สู่ปัจจุบันในสังคมยุคใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บทบาทหน้าที่ของเลขานุการจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้องตามไปด้วยกับนักบริหารซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นมือขวายุคใหม่ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนเกิดประสิทธิผลที่เด่นชัด และสามารถนับได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยแท้จริง ซึ่งบทบาทหน้าที่มิได้จำกัดอยู่เพียงงานประจำวันธรรมดาเท่านั้น แต่ต้องได้มีการเรียนรู้รอบรู้รอบด้านในเรื่องของระบบงานธุรการอีกด้วย จึงก้าวขึ้นไปอยู่ในฐานะผู้ช่วยใกล้ชิด และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งในและนอกองค์กร
            หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้เรียนรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านหนทางสู่ความสำเร็จของเลขานุการและระบบงานธุรการระดับผู้บริหารยุคใหม่ ทั้งบทบาทหน้าที่ การบริหารเวลา การพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า หลักสูตรนี้จึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรได้สัมผัสกับกรณีจริง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการยุค 0
2. เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนอาชีพเลขานุการยุค 0  สู่ระดับ "ผู้ช่วยผู้บริหาร"

หัวข้อการบรรยาย
1. การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยุค0
    - ความสำคัญ -  ระดับผู้ช่วยผู้ผู้บริหาร
    - บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ
    - การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน
2. แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”
    - “ศักยภาพ” ยุคใหม่สู่มืออาชีพ
    - สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน
    - กลยุทธการบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด.... ต่อองค์กร
3. แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านระบบงานธุรการยุค 0 ”
    - ระบบ “การสร้างคุณค่าของเวลา (วางแผนและบริหารเวลางาน)”
    - ระบบ “การบริหารงานเอกสารครบวงจร”
    - ระบบ “การบริหารการประชุมที่เกิดผล”
    - ระบบ “การบริหารสำนักงานยุคใหม่”
    - ระบบ “การบริหารงานบริการ”
    - แบ่งกลุ่ม -   ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา 
5. วิเคราะห์ / ประเมินผลงานกลุ่ม
6. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้