หลักสูตร การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมี “ประสิทธิผล”

424 จำนวนผู้เข้าชม  | 


การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมี “ประสิทธิผล”


 วิทยากร :  อาจารย์สุธาสินี เกรียงศักดิ์ พิชิต


หลักการและเหตุผล
            การใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน  เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนจดหมายโต้ตอบ การนำเสนอบันทึกหรือรายงานต่างๆ ถ้าผู้เขียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมช่วยให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เชื่อมั่น และศรัทธา ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ขององค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนบันทึก จดหมาย และรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  สละสลวย เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน

หัวข้อการบรรยาย
1. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
2. ขั้นตอนในการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
3. หลักการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
    - การใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง
    - การเชื่อมคำและประโยค
4. การเขียนจดหมาย
    - รูปแบบของจดหมาย
    - หลักการเขียนจดหมายธุรกิจ
5. การเขียนบันทึกข้อความ
    - รูปแบบของบันทึก
    - หลักการเขียนบันทึกทางธุรกิจ
    - หลักการเขียนบันทึกรายงาน
6. การเขียนรายงานประเภทต่าง ๆ (รายงานความก้าวหน้า รายงานกิจกรรม รายงานแสดงความคิดเห็น และรายงานการประชุม)
    - ทำไมคนถึงไม่อยากอ่านรายงาน
    - ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน
    - การนำเสนอข้อมูลให้อ่านง่าย
    - ตัวอย่างของรายงานประเภทต่าง ๆ
7. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน

หมายเหตุ:  หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


การติดต่อ: 02-615-4689,086-336-2702 dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้